top of page


ברוכים הבאים לאתר בו מרוכז ידע בנושא יציאה ממעגל הגלגולים בפלנטה ארץ
והחיים על-פני הפלנטה והגלקסיה כולה
מנקודת מבט חוץ פלנטרית. 


ידע הניתן בשיחות, בין צוות טייגטה מצביר הכוכבים פליאדות, לגושה, רוברט ואחרים. 
חלק מה
שיחות מובאות כאן, בתרגום לעברית.
                                       
איך כל אחד מכם ימשיך את משחק החיים יהיה תלוי רק בו
כי אתה קובע איך הדברים יהיו
אתה משחרר את עצמך, ואתה כובל את עצמך. אתה המקור ואין דבר מלבדך.
                   
                                 

מי ייתן וידע זה יעיר בך את הידיעה הטמונה בליבך, המחכה להתגלות בזמן הנכון


 

bottom of page