top of page

מקורות 

מכיוון שקיימים באתרים הללו מאות סרטונים, אני רוצה לציין כמה נקודות חשובות לגביהם.  

צוות טייגטה, נמצא כבר שנים רבות בספינת החלל "טולקה" באורביט כדור הארץ.

הם הגיעו לכדור-הארץ כחלק מהפדרציה הגלקטית (בין גזעים רבים אחרים, הנמצאים גם הם באורביט כדור-הארץ) והיו השופר של הפדרציה הגלקטית, עד שהבינו שהפדרציה לא מעוניינת לשנות את המצב על פני כדור-הארץ (מסיבות מורכבות המופיעות בבלוג בפרקים העוסקים בפדרציה הגלקטית).

לכן, בהתקשרויות הראשונות, הטייגטנים מספרים על ההתעלות שהאנושות תעבור בסביבות 2025, מכיוון שזה מה שנאמר להם ע"י הפדרציה הגלקטית. אבל מאוחר יותר, הם גילו והבינו שלא תהיה התעלות ושלפדרציה יש תכניות אחרות. לכן, יש לקחת בחשבון את התהליך שצוות טייגטה עבר. 

כמו כן, אני רוצה לציין ולשים תחת זכוכית מגדלת, את הוויכוח הקיים בין גזעים שונים בגלקסיה, לגבי ההתנהלות של הפדרציה הגלקטית בעניין כדור-הארץ. הדברים הם לא אחידים! ויש לעניין הזה נקודות מבט רבות. מהתבוננות מגבוהה, מחוץ לצפיפות התלת-ממדית ומעבר לכך (ממדים גבוהים יותר), ומנקודת המבט של הנשמה, ומההתבוננות הנמוכה, כאן, בתוך הממד הדחוס שלנו. וכפי שאומרת יזהי Yazhi: "נקודת המבט הגבוהה איננה חשובה יותר מנקודת המבט הנמוכה, כי בתוך השלם, הכל חשוב באותה המידה".

כמו כן, יש כאן טקסטים ממקורות שונים אחרים.                                                                   

אני קוראת לכם להיות המורים של עצמכם. לקרוא את הדברים ולאפשר להם להדהד בליבכם.

רשימת האתרים של צוות טייגטה, לשמיעה וקריאה, מופיעה בלינקים הבאים:  

:רשימת אתרים נוספת

bottom of page