top of page
  • Dhor K'aal'el

הנדסה חברתית

..."זה צריך להיות ברור מאוד שאם יהיה אי-שקט חברתי ברחובות, יהיה תירוץ מושלם עבור הכוחות השולטים, לקחת עוד יותר זכויות ולהפעיל עוד יותר כוח נגד האוכלוסייה האזרחית".

"מטרת מעצבי ההפגנות היא: לערער את היציבות במדינה ובאזור כולו, על מנת לקדם את הצורך בהקמת מדינת משטרה טוטליטרית שמטרתה לבסס את הסדר העולמי החדש"...נכתב ב-5 בדצמבר 2019

בהקשר של הפגנות בדרום אמריקה/החלף לכל מדינה אחרת בעולם/כרגע קיץ 2023: בישראל


***

מבלי להיכנס להיבטים פוליטיים או לסיבות שכבר דנו בהם במקומות אחרים, אתן רק את מה שנראה מהצד הלא אנושי.


הדברים מעידים על כך שהכוחות השליליים הפועלים בעולם, אלה המפעילים את ממשלות הבובות בעולם, עושים הכל כדי לנצל את האוכלוסייה, ולצאת נגד זכויות-האדם בכל החזיתות.

זה גורם לתסיסה חברתית המונית, וזה בדיוק מה שהם רוצים להשיג. הם לא רוצים רק לנצל את האנשים עם יותר מיסים, יוקר מחייה והגבלות אחרות, אלא שהמטרה העיקרית שלהם היא אי שביעות רצון חברתית. הבעיה היא לא אזורית, היא גלובלית!!! הכוחות השליליים הללו עומדים מאחורי הקלעים, בלי שאף אחד יודע מי הם, ומנהלים את כל אוכלוסיית העולם. אני קורא לזה: הנדסה חברתית.

לזמן מה, נראה שאזור מסוים בעולם נמצא בשלום עד שהם מגיעים גם אליו. ואז, הוא הופך להיות האזור התוסס הבא בתור.


בתחילה נראה שהאירועים במדינות אמריקה הלטינית אינם קשורים, אך הם מתואמים מלמעלה, והם נוצרים לאותה מטרה שהיא: לערער את היציבות במדינות הללו ובאזור כולו, על מנת לקדם את הצורך בהקמת מדינת משטרה טוטליטרית שמטרתה לבסס את הסדר העולמי החדש. הדרך שהכוחות השליליים הללו עושים זאת ידועה: הם ממציאים סיבה, כדי למכור את הפתרון שהם רוצים להנחיל.


כשהם יצליחו לערער את היציבות במדינה אחת הם יעברו למדינה הבאה לפי התוכנית שלהם. במקרה הזה צ'ילה ---> בוליביה ---> קולומביה. מבלי להזניח את הבעיות הדומות במדינות אחרות באזור.


גילינו שהם אותה קבוצה שפועלת ברחבי העולם ופועלת עם אותה האסטרטגיה. מצאנו יחידות צבא של המדינות המדוברות שפועלות נגד ההתקוממות הזו, אבל הן לרוב שקטות ובמקרים רבים הם מצווים לסגת על ידי ממשלתם שהיא בובה של הכוחות השליליים השולטים. יש להם תכניות לעבור למרכז אמריקה ומקסיקו, שם כבר פועלים תאים בכל המדינות הללו.


ההמלצה שלי היא, בהתחשב בכך שאין ראיות לכך שיציאה לרחובות להפגנה, בין אם בשלווה ובין אם לא, היא מועילה, אל תצאו להפגין. חשבו על הדרכים לבצע צורות אחרות של התנגדות אזרחית.

סיבה נוספת לא לצאת לרחוב בהפגנות מכל סוג היא כי הפוליטיקאים והכוחות השולטים בפוליטיקאים, משתמשים בהפגנות כמפקד אוכלוסין כדי לראות את מידת חוסר שביעות הרצון החברתית ואילו מגזרים הכי מושפעים מההנדסה החברתית.


מעצבי ההפגנות מעודדים את האנשים לצאת לרחוב כדי לדרוש את זכויותיהם. זה בדיוק מה שבעלי הכוח רוצים. זה צריך להיות ברור מאוד שאם יהיה אי-שקט חברתי ברחובות, יהיה תירוץ מושלם עבורם לקחת עוד יותר זכויות ולהפעיל עוד יותר כוח נגד האוכלוסייה האזרחית. יש צורות אחרות של התנגדות אזרחית. אל תשחקו במשחקי הכוח שלהם! הפנו אליהם את הגב ואל תפתחו דלתות כדי לתת להם לתקוף.

הודעה ישירה מחוץ לכדור הארץ

5 בדצמבר 2019 נכתב ע"י Dhor K'aal'el

28 views1 comment

1 Comment


Guest
Aug 09, 2023

לא מפגין. יוצר מציאות בעבודה פנימית

Like
bottom of page