top of page
  • Swaruu X (Athena) and Anéeka

הפדרציה הגלקטית - חלק 1

האשמות הדדיותJune 16, 2021

סקירה כללית. פונקציות, מטרות במרחב:


הפדרציה הגלקטית, המכונה גם, או ידועה בשם United Federation of Planets, או הפדרציה הגלקטית של האור The Galactic Federation Of Light, היא ארגון רב-תרבותי, רב-כוכבי ורב-צפיפות (multi-density) גדול מאוד, שנוסד מיד לאחר ההתפשטות הגדולה מלירה the Great Expansion from Lyra, שם גזעים רבים הדומים למראה אנושי נרדפו על ידי מינים רגרסיביים סאורואידים, כפי שההיסטוריה הבין-פלנטרית שלנו אומרת.

הפדרציה הוקמה על ידי 3 מינים עיקריים: אנדרומדנים, ארקטוריאנים וליריאנים, Andromedans, Arcturians, and Lyrians (מיוצגים על ידי שלושת הכוכבים הבהירים העיקריים בלוגו של הפדרציה) אם כי ישנם גזעים רבים אחרים שיכולים להיחשב גם כמייסדים.

מטרתה העיקרית של הפדרציה היא ליצור בריתות להתמודדות עם איומים ובעיות בחלל. וניתן להתייחס לזה כהרחבה של הארגון האנדרומדיאני המקורי, המכונה "מועצת אנדרומדה", לכלול מספר גזעים, כולם במטרה להקים הסכמי סחר ובטיחות.

הפדרציה אמורה רשמית להיות ארגון-על גדול כדי להבטיח שלום ואינטראקציות חיוביות בין חבריה. ואפילו להבטיח את הדרך הטובה ביותר לנהל אנשים או גזעים אחרים שאינם חברים רשמיים כמו גזעים פחותים שעדיין נמצאים בשלב טרום-תעשייתי.

כמעט כל גזע בין-כוכבי יכול לבקש לרצות להיות חבר בפדרציה כל עוד הם גזע מכבד, מתקדם, עם משאלות ברורות להסתדר ולשתף פעולה עם האחרים שכבר נכללו בפדרציה.

כפי שנאמר לעיל, התפקיד העיקרי של הפדרציה הוא להפגיש ציוויליזציות ותרבויות דומות מכל המינים, כך שיוכלו לשתף פעולה, לקיים אינטראקציה, בצורה בטוחה, מתקדמת ופרודוקטיבית, תוך מתן מסגרת של כללים משפטיים, אתיים ומוסריים שיש לפעול לפיהם כדי להבטיח ככל האפשר יחסי שלום בין חבריה.

אחת הדרישות העיקריות כדי להצטרף לפדרציה כגזע היא להיות בין-כוכבי (ז"א באינטראקציה עם כוכבים אחרים), אם כי יש כמה גזעים חריגים. הרעיון הוא שכאשר גזע הוא בין-כוכבי הוא מודע באופן טבעי להתקדמות תרבותית, מדעית וטכנולוגית בין השאר, כמו גם להשלכות המוסריות והאתיות של התקדמות כזו בכל הצורות. הידיעה שלהיות בין-כוכבי אומר גם שיש להם אפקט שיתוף בין-תרבותי ברור בין החברים.

ותרבויות שהן לא-בין-כוכביות יהיו בעצם מבודדות, בממלכה או במציאות שלהן, ללא השפעה בין-תרבותית מהחוץ. לכן זה היה נכון מבחינה אתית להגביל ככל האפשר כל מגע עם תרבויות וציוויליזציות שהן לא-בין-כוכביות.

ישנם כמה יוצאי דופן לכלל הזה, כפי שקורה עם תרבויות שאינן בין-כוכביות מבחירה, אך מחזיקות בידע בין-כוכבי ברור, כגון היסטוריה וחוכמה. אז מנקודת המבט של מוחם ותודעתם, הציביליזציות הללו ייחשבו גם כבין-כוכביות גם אם הן מוגבלות פיזית לכוכב או לכוכבי הלכת הספציפיים שלהן.

למרות שהפדרציה מתייחסת לארגון כנמצא, במה שניתן לכנות: ממד 5, במציאות היא מתעלה על הצפיפות הזו, כך שניתן למצוא את הפדרציה כמעט בכל הצפיפויות, כולם מחוברים זה לזה ומשפיעים זה על זה בכל הרמות .

יש שיאמרו שניתן למצוא את הפדרציה מממד 3 עד ממד 9 ומעלה, תוך שימוש במונחים מאוד אנושיים. מנקודת המבט שלי אין צפיפויות כאלה, ומה שאנשים מכנים צפיפות, הוא לא אחר מאשר סט של רמות בתוך שיפוע של תודעה ומודעות, המוחזק על ידי אדם ספציפי או על ידי הסכמות בתוך קבוצה של פרטים.

מנקודת המבט של התפיסה, של אנשים המחזיקים ברמה נמוכה יותר או מורחבת פחות של מודעות-תודעה. אנשים ועולמותיהם, המחזיקים בדרגה גבוהה יותר של אותה תודעה-מודעות אינם רק בלתי מובנים על ידי האנשים ברמה הנמוכה יותר, אלא אף בלתי נראים עבורם.

מכיוון שאין להם את רמת המודעות הנחוצה לפענח או להבין את מה שיכול להיות ממש מולם, ולכן הם יוצרים את הרעיון של "ממלכות גבוהות יותר", "צפיפויות גבוהות יותר", ומקטלגים זאת בצורה כל שהיא.

אז אם לוקחים בחשבון את האמור לעיל, הפדרציה מטבעה קיימת בכל רמות ומחוזות הקיום, עם השינויים הברורים בתוך המבנה שלה, בהתאם למה שדרוש בכל רמה של הבנה ומודעות.

המבנה הפנימי של הפדרציה הוא של חברה הולוגרפית עם מתווה של מועצה אנדרומדנית מדורגת קלאסית, שבה סדרה של מועצות המתחילות ממועצות קטנות מקומיות, כמו אלו הנוגעות לעיירה קטנה, מרכיבות מועצות גדולות יותר של אזור שלם, ואלה בתורן, של אזור גדול יותר, כוכב לכת או קבוצת כוכבי לכת או אפילו קבוצות כוכבים. הם מורכבים בדרך כלל מאזרחים מאזור המועצה הספציפית האמורה. וכשבעיה ספציפית לא נפתרת על ידי רמה אחת הם מיד מבקשים עזרה מהמועצה המיידית ברמה המורחבת יותר מעליהם, וכך הלאה עד שיושגו כוחות הנפש והמשאבים הדרושים כדי להיות מסוגלים לפתור כל בעיה שעל הפרק.

לכל חבר, בין אם הוא יחיד, או ציוויליזציה שלמה או קבוצת ציוויליזציות, הפדרציה תמנה משימה או משימות בהתאם ליכולתם ומומחיותם. חלק מהגזעים יהיו יותר בענייני חלוקת מזון ומשאבי חומר, אחרים במחקרים מדעיים והתקדמות מדע וטכנולוגי, ואחרים בפעולות הגנה ופעולות צבאיות שנקבעו במטרה לשמור ולהגן על החברים, כמו גם לאכוף את הכללים והחוקים של הפדרציה כפי שהוסכם על ידי המועצה.

חוק הפדרציה ידוע בערך גם בשם 'חוק החלל' והוא כמעט זהה למה שבכדור הארץ נקרא חוק ימי Maritime Law. ככל הנראה מושגי החוק הימי של כדור הארץ נזרעו על ידי חברי הפדרציה בזמן מסוים.

פונקציות ומטרות ביחס לכדור הארץ:

אני יכולה לכתוב ספר שלם בניסיון להסביר מה הם עושים עם כדור הארץ, את המטרות והיעדים שלהם. וזה בהחלט יכול להיחשב הליבה והסיבה של כל התקשורת שלנו אתכם באופן כללי, אבל לשמור את זה פשוט ככל האפשר:

יכולות להיות דרכים רבות לפרש את מה שהפדרציה עושה על כדור הארץ ואת מטרותיה, ובהיותו נושא מורכב, לא ניתן להתייחס לכל ההיבטים כאן בבת אחת. כמו כן, צריך להזכיר שרבים מהיבטים אלה עשויים להיראות כמבטלים אחרים או שהם סותרים באופיים.

הפדרציה בודדה את כדור הארץ כתחום פלנטרי עצמאי, מבודד טכנולוגית, על ידי כיפת-דום אנרגטית גבוהה הנקראת: חגורות ואן אלן, וכן בודדה את כדור הארץ מבחינה מנטלית, מידע וחכמה, ושמרה אותו באופן מלאכותי במצב תודעה ומודעות נמוך כדי להבטיח סוג מסוים של חוויה לתושבים של כדור הארץ.

למרות שהכיפה האלקטרומגנטית האתרית המכונה חגורות ואן אלן (לא להתבלבל עם מגנטוספירה, אבל הן קשורות) עוזרת לשמור על תחום כדור הארץ בתדר נמוך של תפיסת המודעות הנחוצה כדי להבטיח את החוויה הרצויה לתושביה, המערכת העיקרית שבאמצעותה הפדרציה שומרת על כדור הארץ בתדר כה ספציפי של מצב מחשבה היא, באמצעות שליטה בתפיסה ובעזרת mind control מתקדם, שבה האנשים יצרו לעצמם את העולם האינדיבידואלי והקולקטיבי כפי שהנחו אותם מערכות אלה של שליטה.

הרעיון הבסיסי, למרות שיכולות להיות אינספור פרשנויות, הוא ליצור מערך ספציפי של חוויות קשות שבאמצעותן ניתן לעודד צמיחה עצמית של הפרטים שבכדור הארץ, תוך כדי חיזוק התרחבות התודעה של חבריו ושל היקום כולו, כל הדרך עד למקור עצמו.


מחלקות ומשימות של גזעים שונים:

קשה לדייק את הנושא הזה מכיוון שגזעים רבים עושים מספר דברים, שכן גזעים מורכבים מאנשים עם רמות שונות של מומחיות ותחומי עניין. כמו כן, מינים או תרבויות מסוימות יעברו או יבצעו משימות שונות בהתאם למיקום במרחב שבו הם עשויים להיות ולמשימה והיעדים של כל מיקום ספציפי.

אבל, לגבי כדור הארץ:

האנדרומדנים Andromedans מספקים מיקומי לוגיסטיקה ומועצה שמהם ניתן לבצע פיקוד ובקרה. אם כי ידוע שהם גם מעורבים בסיוע רוחני, אתי וטכנולוגי בעת הצורך.

הארקטוריאנים Arcturians מספקים בעצם את אותו הדבר כמו האנדרומדנים, אבל בהיותם בעלי נטייה טכנולוגית גדולה יותר, הם גם מבצעים משימות שמתאימות למומחיות שלהם בתור בנאים ראשיים ועוד, עם צדדים ברורים של ייעוץ והכוונה רוחניים.

האנטרים Antarians מספקים קווי אספקה לכולם, כמו גם רשת מעקב רחבה סביב מערכת השמש כולה כאן.

סנטאורי / סנטאוריאנים Centauri / Centaurians, הידועים גם בשם אלפראטנים Alfratans, מספקים כוח ופעולה צבאית עיקרית בצורה משטרתית, תוך שמירה על כדור הארץ מבודד ככל האפשר כפי שהוכתב על ידי מה שהוחלט על ידי המועצה בפדרציה.

גזעים אחרים, כמו הסיריאנים Sirians, בין היתר, מספקים מגוון רחב של פונקציות כמו גיבוי והדרכה לשאר החברים.

הכמות והמגוון של שיתוף הפעולה של גזעי הכוכבים בפדרציה, בקשר לכדור הארץ הם גדולים ומגוונים.

מעורבות טייגטה Taygeta עם הפדרציה לאורך הזמן:

מועצת הפליאדיאנים Plieadian של M-45 Alcyone המאגדת ורואה למען האינטרסים של כל הגזעים והציוויליזציות, בין כוכביות או לא, בתוך מערכת כוכבי הפליאדות, הוקמה באופן עצמאי מהפדרציה והצטרפה רק זמן רב אחר כך. כלומר, כל הגזעים שחברים באלסיונה הצטרפו לפדרציה דרך מועצת Alcyone ולא באופן עצמאי אחד אחד, וזה המקרה עם Taygeta.

במשך הזמן, טייגטה, הידועה מקומית בשם 'מומה', השתתפה בענייני הפדרציה באופן עצמאי, לא באמצעות Alcyone, בסיוע לחקר, מיפוי מפות בחלל, מדע מתקדם, והיא גם השתתפה בפעולות צבאיות לאכיפת חוק חלל הפדרציה כפי שהיה במקרה של מלחמות טיאמאת The Tiamat Wars.

ההשתתפות הישירה של הטייגטנים בפדרציה לא תמיד הייתה רצופה ומתמשכת, אלא רק כשהאינטרסים שלהם הצטלבו או כשהפדרציה ביקשה ישירות את עזרתם או השתתפותם.

לאחרונה, על פני כדור הארץ, הטייגטנים היו מעורבים באופן פעיל בענייני כדור הארץ מאז שנת 12,500 לפני הספירה. ועם זינוק פעילות כבד מאז 1919, השתתפו באכיפת החוק ,ללא התערבות בחוק החלל מאז 1953 ועד 2018.

משנת 2017 עד 2021, כשאני כותבת את המילים הללו, הטייגטנים מילאו תפקיד יותר של התבוננות, שכן בשנת 2018 טייגטה עצמה עברה מהפך פוליטי פנימי כאשר אלנם של טמר Alenym 1st Temmer הומלכה על ידי אנשי טייגטה כמלכה שלהם. כאשר היא פחות נוטה לפתרונות צבאיים ויותר לפתרונות בעזרת ה- mind, התודעה והרוח.

השינוי הזה הרגיז חלקים או אינטרסים רבים בפדרציה שכן רגע לפני 2018 טייגטה הייתה אחת הכוחות הצבאיים העיקריים בשירות הפדרציה, וברגע עליית אלנם 1 לשלטון הכל השתנה לכיוון הרוחני.


הידרדרות מערכת היחסים בין טייגטה לפדרציה ומדוע:

זה מוביל אותנו להידרדרות ברורה ביחסים בין הפדרציה לטייגטה, במיוחד ברמת הפדרציה שמונתה לפקח על כדור הארץ והצרכים או הבעיות שלו. יהיה זה לא רק מטה הפדרציה בויארה HQ in Viera, שכמעט ואין לו כוח אמיתי, או המשגיחים האמיתיים של האזור הזה שבו נמצא כדור הארץ, ואלה יהיו בסיס מטה הפדרציה שבתאי Saturn based Federation HQ.

כאשר טייגטה עברה שינוי ברור באינטרסים, עם הובלת אלנם 1, הפדרציה איבדה את אחת הזרועות הצבאיות הגדולות ביותר שלה, כי למרות שלטייגטה יש מעט תושבים, כ- 38 מיליון בסך הכל, העוצמה הצבאית שלה גדולה, והיא הייתה שניה בעוצמתה הצבאית אחרי האנגאן The Engan. בכל מערכת הכוכבים M45.

אלנם לא ראתה צורך לקיים צבא כה גדול, שכן כל האיומים וההבדלים הצפויים ניתנים לפתרון באמצעים אחרים ולא בכוח פיסי.

הדבר גרם לנסיגה של השתתפותם של הטייגטנים בענייני הפדרציה הנוגעים לפעולות צבאיות משותפות במיוחד סביב כדור הארץ, שם מונו בני הקנטאורי-אלפרטנים על ידי הפדרציה להשתלט על המקום הפנוי שהותירה טייגטה.

מדוע הפדרציה צריכה צבא? במי הם נלחמים? חלקים מהפדרציה עדיין מאוד בעניין של מנטליות הגנה הממתינה לגזעים הרגרסיביים. הבעייתיות של הגזעים הרגרסיביים המאיימים עליהם מתוך כדור הארץ, נראית ומובנת מנקודת מבט רחבה יותר של מודעות. אבל בפדרציה עדיין רואים ומודאגים לגבי פלישה של גזעים רגרסיביים וזוחלים אוכלי אדם.

את יכולה לראות זאת כבעיית צפיפות density. מהפדרציה 5D הם רואים את הרגרסיביים שעומדים לפלוש. מנקודת מבט רחבה יותר, נראה שכל המושגים האלה נוצרו בכדור הארץ. את יכולה אפילו לקרוא לכדור הארץ הגרעין של ה"רוע" שממנו הכל נובע. בעניין ייצוא השפעות שלילית ורעיונות שליליים. זה מה שאנחנו רואים יותר ויותר ברור.

הבעיה השנייה התרחשה גם בשנת 2018 כאשר בחורה מטייגטה בשם סוו'ארו Swaruu מ-Erra הוציאה את עצמה באופן חוקי מטייגטה ומהפדרציה, בחיפוש אחר חירות ועצמאות מקשרים משפטיים שלדעתה מפריעים לעבודתה. היא הביעה את טענתה בעניין חוק החלל של הפדרציה, ובמיוחד חוק ההנחיה הראשית, שהייתה בלתי הוגנת ברמות רבות ואפילו פלילית ביחס לאנשי כדור הארץ ולבעיותיהם, תוך התעלמות מהצורך והדאגות האמיתיים שלהם כיחידים וכקולקטיב.

באותה תקופה פעלה סוו'ארו מארה Swarruu from Erra כיועצת אישית של HRH Alenym 1 מטמר, שהייתה מודאגת מאוד מהבעיות של תושבי כדור הארץ בנוגע לגישות רבות, חוקיות ולא חוקיות, של הפדרציה ששתיהן הרגישו שאינן אתיות. ואפילו על גבול היותן גישות רגרסיביות. כפי שיוסבר בהמשך.

טייגטה תחת Alenym 1 יצאה ללא הרף נגד מדיניות הפדרציות בנוגע ליחסה לאנשי כדור הארץ ולגבי השתתפותו של M45 דרך מועצת Alcyone, בהתחשב בכך שהפדרציה ביקשה, כמעט כפתה מטייגטה, את הצורך בהשתתפות צבאית ואכיפה נוספת סביב צביר הכוכבים של Hyades, והתעקשה כי Taygeta חייבת לאכוף את האזור בצורה צבאית יחד עם גזעים אחרים, מכיוון שלטייגטה עד היום יש מושבה גדולה על כוכב הלכת סינדריאל, המקיפה את כוכב אלדבראן שנמצא בתחום השיפוט של מערכת הכוכבים היאדס, וכן ביקשה חידוש נוסף של ההשתתפות הצבאית של הטייגטנים על אכיפת האזור סביב מערכת השמש Sol-13 וכתוצאה מכך בכדור הארץ.

בקשת הפדרציה הזו נדחתה ישירות על ידי אלנם 1 במהלך מספר פגישות שנערכו בביוספרה Viera, המטה של ​​הפדרציה לענייני כדור הארץ.

במהלך אותו מערך פגישות שהתקיים בין השנים 2019 ל-2020, התרחשה שורה של האשמות הדדיות בין טייגטה ונציגי הפדרציה שהאשימו את טייגטה בהפרת כללי החוק של כדור הארץ (Prime Directive rules ) בנוגע למגע ישיר עם בני אדם, אשר נתנו להם כמות עצומה של מידע שחושפת את המבנה הפנימי של הפדרציה ואת פעולותיה, כמו גם אינספור נושאים הנוגעים למבנה החיים בכלל מחוץ לכדור הארץ, ואת היסודות המשורטטים אך הברורים לכל סוגי הטכנולוגיה שיש להרחיק מבני האדם; טכנולוגיה שהיא רגישה או מעל רמת הציוויליזציה של כדור הארץ.

כמו כן מאשימים את הטייגטנים בקביעת חוקים משלהם, החל ביציאתה החוקית של הבחורה סוו'ארו מ-Taygeta ומהפדרציה, והפיכתה באופן חוקי לגזע עצמאי, תוך התנתקות מטייגטה, וגם בגלל מספר הפרות בנוגע למרחב האווירי של כדור הארץ על ידי חלליות של טייגטה. ושימוש ללא הרף בתחבולות של חוקי טיסה, כדי להתחמק מחוקי הפדרציה.

טייגטה מנגד, האשימה את הפדרציה ברשלנות פושעת נגד המין האנושי, בהתעלמות מהצרכים של תושבי כדור הארץ לטובת הכרה וכיבוד הפוליטיקאים, הנחשבים (על-ידי הפדרציה) כמי שמונו כדין לעמדות כוח אלו על ידי האוכלוסייה האנושית עצמה בבחירות דמוקרטיות. כאשר הפדרציה לא לוקחת בחשבון את השקר של בחירות "דמוקרטיות" אלה ואת כל המערכת שלהן כפי שזויפו בבירור בכל רחבי כדור הארץ, מה שהופך אותן לפסולות מכיוון שנערכו תוך שימוש בתחבולות ושקרים. ועוד מאשימה טייגטה את הפדרציה בכך שהיא לא רק מתעלמת מהעובדה הברורה הזאת, אלא שהיא גם עומדת על כך שאוכלוסיית כדור הארץ אכן נתנה את הסכמתה להיות מיוצגת על ידי פוליטיקאים כאלה, בין אם הבחירות האמורות נערכו בתחבולות ובין אם לאו.

יתרה מזאת, אנו מאשימים את הפדרציה בכך שאינה מבינה את הדמוקרטיה כמערכת לא הוגנת המבוססת על ספירת קולות פשוטים לא מושכלים ולא על החלטות אינטליגנטיות ואובייקטיביות, ואינה מבינה את המבנים של אגודות חשאיות שמתמרנות ומטעות את האנושות תוך שימוש בתחבולות ושקרים ושימוש במערכות לא הוגנות של mind control and of population control(שליטה מוחית ובקרת אוכלוסייה) שמפרות באופן ישיר את חוק ההנחיה הבראשיתית שהפדרציה עצמה אמורה לאכוף מלכתחילה.

הטייגטנים רואים את מנהיגי הפדרציה, באשר הם, כפועלים בצורה צבועה ומשוחדת תוך התעלמות מוחלטת מהצרכים האמיתיים של האוכלוסייה האנושית.

אנחנו לא מסכימים עם האופן שבו הפדרציה מטפלת בדברים בכדור הארץ. בגלל זה אנחנו חלוקים. במועצות אנחנו מחרימים את היוזמות שלהם. למשל, היוזמה להנחות סדר עולמי חדש. להעלות את רמת הקושי של החיים על פני כדור הארץ, לאפשר לבני אדם לעשות מה שהם רוצים בשם הרצון החופשי (תוך כדי מניפולציה בהם מהצד השני). הכל בתואנה שזה מה שאותם אנשים רוצים מכיוון שהחלקים הגבוהים שלהם החליטו להתגשם בממד 3, והם ידעו למה הם נכנסים. אז הנה מחלוקת.

הפדרציה אומרת שאנשים זהים בתלת-ממד או ב-5-ממד או בכל D. ואנחנו אומרים שלמרות זאת, העובדה שהם לא זוכרים את זה, יוצרת עוד נקודת תשומת לב שמסתכמת בכך שבהיותם בתלת-ממד הם למעשה אנשים אחרים למה שהם היו ב-5D. אבל לדברי הפדרציה, נראה שעם הכניסה לכדור הארץ, האנשים מוותרים בדרך כלשהי על הרצון החופשי.

מועצת Alcyoneהיא 5D עם נציגים חיים ופיזיים מכל אחת מהתרבויות ברחבי M-45. מדובר בכ-12 תרבויות בסך הכל, משום שכל אחת מהן מייצגת את תת-התרבויות שלה או את התרבויות הלא מפותחות והקדם-תעשייתיות שבתחום שיפוטה.

וזה הבסיס להידרדרות היחסים בין טייגטה לפדרציה שהובילה להפרדה משפטית, לפחות חלקית, בפברואר 2021 שבה טייגטה מכירה בפדרציה רק ​​דרך מועצת Alcyone ולא כחברים עצמאיים ישירים. זאת כניסיון משפטי של HRH Alenym 1st להסיר את Taygetaבכלל מחוק הפדרציה ומחוסר גמישותה.

עוד חשוב להזכיר שכל ההחלטות לגבי כל זה נחשפו לפרטי פרטים בפני אנשי טייגטה על ידי אלנם וצוותה, ובאמצעות המועצה העליונה בטמר. וזו הייתה ההחלטה של ​​תושבי טייגטה לקבל ולהמשיך את ההצעות של אלנם, כפי שהוחלט על ידי המועצה ברחבי 4 כוכבי הלכת של הציוויליזציה והתרבות של טייגטה. לכן, אלנם מחוקקת את רצון העם שלה.67 views0 comments

Comments


bottom of page