top of page
  • Swaruu X (Athena) and Yazhi

הפדרציה הגלקטית - חלק 2 - ניהול כדור הארץ

האם הפדרציה טובה או רעה?

June 24, 2021


כמו בהרבה דברים גדולים, כמה שיותר גדול, יותר מורכב. אף אחד לא יכול לומר אם זה טוב או רע, ככזה, בהתחשב בכך שהפדרציה איננה ישות אחת והיא מורכבת מאנשים עם נקודות מבט שונות ודעות רבות ושונות המגיעות ממגוון רחב ביותר של רקעים, כי הם מגיעים מתרבויות שונות, חלקן דומות לתרבויות כדור הארץ ואחרות שונות מאוד.

לכן, עלינו לקחת את הנושא ולפרט מאיזה הקשר אנו מתבוננים בדברים ומאיזו נקודת מבט?

החלק שאנו מעוניינים לנתח כאן הוא הפדרציה ויחסיה עם התושבים האנושיים של פני כדור הארץ. במיוחד האוכלוסייה האזרחית.

כיצד רואה הפדרציה את בני האדם בכדור הארץ? פרספקטיבת 5 D מול הפרספקטיבה התלת ממדית:

אחד הכללים, או החוקים היקרים ביותר של הפדרציה, הוא זה של רצון חופשי. הבעיה הנוגעת לכדור הארץ היא שהם לא מתחשבים ברצונם החופשי של אנשי כדור הארץ מכיוון שהם רואים בו פרשנות או נקודת מבט משנית של אותם אנשים על פני כדור הארץ. הסיבה לכך היא שהם רואים בכדור הארץ מגרש משחקים, מקום שיש בו מערך ספציפי של חוויות ממגוון גדול מאוד של סיבות.

אנשי כדור הארץ הם כולם זרעי כוכבים (אנו מדברים על האנשים האמיתיים). מנקודת מבט גבוהה יותר של הקיום שלהם, הם קיימים יותר ממקום וזמן אחד בו-זמנית ומאכלסים גם כאנשים החיים ב-5D. זו עובדה שנובעת מעצם טבעו של הזמן עצמו.

יחד עם זאת, נקודת המבט של הפדרציה היא לכבד את רצונם החופשי של חבריה בכל מחיר. הבעיה הנוראה בכך היא, שכפי שהם מודעים לחלוטין, פרספקטיבה אחת של אותו אדם משתנה עקב תפיסת החיים בצפיפות פחותה.

הפדרציה תכבד את רצון האנשים החיים על פני כדור הארץ, מנקודת מבט מורחבת יותר, זאת אומרת: שהיא מכבדת את רצון האנשים כשהם בממד 5, בזמן שהחליטו להתגשם בפלנטת ארץ, למרות שידעו על האתגרים הכרוכים בכך. ולא את הרצון החופשי של אותם אנשים בתלת ממד. מכיוון שהחיים שנחווים על פני כדור הארץ רצויים ומתוכננים מלמעלה על ידי האנשים שזכו לחוויה כאן.

לכן, הפדרציה תראה את רצון האנשים ב-5D, כ"רצון חופשי" אמיתי. ומשאירה את החוויה בתלת ממד על פני כדור הארץ ללא רצון חופשי או מועט.

גם בגלל שהאנשים בתלת ממד עובדים ומתפקדים מיכולת מוגבלת מאוד של תפיסה ותגובה למצבים שהם חיים. כמעט כמו תוכניות שיש להן יכולת אינטראקטיבית מוגבלת. מכיוון שטווח המחשבה, התנועה והמשאבים הפשוטים כל כך מוגבלים בעזרת עיצוב המטריקס התלת ממדי. אזי הפדרציה תראה את הצרכים של אנשי תלת-הממד כ"צורך" מוגבל ומעוות בהשוואה לנקודת המבט הגדולה יותר, ה"מורחבת" יותר של האדם בממד 5 שתכנן ברצון לחוות את החוויה על כדור הארץ.

בקיצור, הפדרציה תצפה בחוויה על פני כדור הארץ כלא אמיתית ולא תקפה כמו החוויה מהמקום שבו היא עומדת ב-5D. לאנשים ב-5D יש את הרצון החופשי, ולאותם אנשים שיש להם חוויה תלת-ממדית אין, כי הם נתונים לרצון ולהחלטות של גרסאות ה-5D שלהם. מכיוון שהם היו אלה שתכננו את חוויית התלת-ממד שלהם מתוך רצון חופשי.

מבחינתי, זה מביא אותנו לבעיות אתיות רבות.


אני מבחינה בבירור בביטול של האנשים על פני כדור הארץ. הפדרציה גורמת לאנשים שעושים את ההחלטה ללכת ולחיות על כדור הארץ דברים לא מוסריים ולא אתיים!

העובדה הפשוטה שאין להכחישה היא שהאדם בחייו על כדור הארץ, הוא זה שרוכש ניסיון. בצפיפויות גבוהות יותר, הם אנשים כמונו. וצרכיהם אינם מסופקים בשם הרצון החופשי שעשו טרם נכנסו למציאות התלת ממדית. כאילו האנשים על פני כדור הארץ נראים מנקודת המבט של הפדרציה כדמויות שניתן לשחק בהם כבמשחק וידאו.

הם אמיתיים רק מנקודת מבטם של האנשים שמשחקים באמצעותם את המשחק, כמו חייל שרץ בשדה קרב במשחק וידאו. השחקן המשחק את החייל, חווה חוויה, אבל השחקן הזה יודע שהוא רק משחק.

הפדרציה כל כך גדולה שהיא יכולה לראות בכדור הארץ רק בעיה זעירה, לכל היותר, ואפילו לא בעיה. מתוך כדור הארץ, כאדם, הבעיה ברורה וגדולה, סוחפת והרסנית מכל הבחינות. אבל מחוץ לכדור הארץ, הם רואים שם אנשים כאווטרים של אנשים אחרים, אווטרים תלת ממדיים של אנשי ממד 5.

עבורם, הטייגטנים Taygetans, את ואני, וכל מי שעוד מדבר על מה שקורה, דומה רק לאדם שנלחם על זכויות הדמויות של משחקי וידאו שנלחמות במלחמה וברור שהן סובלות. העובדה העצובה היא שהם לא רואים את הבעיה הזאת. לא שהם 'רשעים'. הם פשוט לא מסוגלים להבין בני אדם כי ההבנה שלהם מחוץ לכדור הארץ כל כך מורחבת בהשוואה לבני האדם.

אז אם תגידו להם, לחברי הפדרציה, שבני האדם סובלים, הם יגידו: "אני יודע, אבל הם נרשמו לנסיעה." הם רואים את החיים, בהתגלמותם על פני כדור הארץ, כמבחן אופי. הם לא באמת רואים בסבל רוע. רק כמשהו שמתרחש כשאתה תועה מנתיב הרצונות שלך. אתה סובל כי אתה לא מיושר עם מה שאתה רוצה כחוויה ודרך חיים. אז הסבל ככזה הוא רק חלק מהמשחק.

יש צורך להילחם ברוע במידה מסוימת, אחרת הוא ישתלט לחלוטין ויהרוס את כדור הארץ, כי הרוע הטהור נוטה להרס עצמי. אז הם חייבים לעצור את זה כשהוא מגיע לרמה מסוימת. וזו בדיוק הסיבה שמלחמה גרעינית, לעולם לא תתקיים. לא עם השלכות פלנטריות. וזו גם הסיבה שה-Cabal או הרגרסיביים משתמשים בכל כך הרבה תחבולות כדי לעוות את הכללים.

עבור הפדרציה, כדור הארץ נמצא לחלוטין במסגרת החוקית שלו. הבעיה כאן היא שהפדרציה אינה בלוק בודד של רמה אחת, אלא, באופן מדורג, עולה בצפיפויות ובתחומי השיפוט של כל אחת מהרמות הללו. עליית הצפיפות גורמת לשינוי בתפיסת הקיום של חבריה, של הבנתם את המציאות, והדבר מביא בהכרח לשינוי באתיקה שלהם, כי האתיקה קשורה באופן בלתי הפיך לתפיסת המציאות ורמת התודעה של כל אדם. (אני מתכוונת לרמת התודעה של החברים השולטים ומרכיבים את הפדרציה).

אז מנקודת המבט המורחבת יותר של חברי הרמה הגבוהה , כדור הארץ נתפס כמקום או כתחום עצמאי שבו האנשים (קוראים להם נשמות אבל זה לא כל כך פשוט) נכנסים על אחריותם בלבד.

הם רואים בתכלית כדור הארץ מקום של התפתחות, לימוד של שליטה במציאות האישית, של התרחבות התודעה האישית והקולקטיבית שאליה שייכות אותן "נשמות", ובסופו של דבר את התרחבות השלם, עד למקור Source.

מהעמדה ללא זמן של אותם אנשים, כמו גם חלק מחברי הפדרציה, מה שקורה על פני כדור הארץ במהלך גלגול של אדם התופס את 80 שנות חייו כסבל- נתפס בעיניהם, כעפעוף בזמן, וכחוויה המעשירה את כולם.

מאותן צפיפויות גבוהות יותר, לחוויה של סבל על פני כדור הארץ יש ערך הזהה ללמידה והתרחבות. ערך האתיקה והמוסר משתנה מאוד עם התרחבות התודעה. וכך, מה שהוא אתי ברמה אחת אינו אתי ברמה אחרת. זוהי עובדה בלתי נמנעת.

זה אומר שמעמדה מורחבת יותר של תודעה הרבה פעמים האמצעי מצדיק את התוצאה הסופית. כלומר, מעורר בכוונה מצבים או אירועים שעל פני כדור הארץ יכולים להיראות כלא אתיים, ומצדיק את התוצאה הסופית החיובית שהאירועים הלא אתיים הללו גורמים. זו נקודה חשובה ביותר.

נקודת ראייה זו מקובלת מאוד עבור אנשים שנמצאים ברמת התרחבות מסוימת שכן, כפי שאמרתי קודם, האתיקה משתנה בהתאם לרמת התודעה של כל אדם.

עם זאת, נקודה נוספת היא שכפיית נקודת מבט או מסגרת אתית מלמעלה על מסגרת אתית נמוכה יותר כמו זו של כדור הארץ גוררת לכך, שהעמדה "העליונה" מתעלמת מהמצב בעמדה "התחתונה" או מפחיתה מערכו. כגון חוויה של סבל של האדם בעמדה הנמוכה יותר בכדור הארץ התלת ממדי, כאילו זה לא אמיתי, כאשר זה בהחלט אמיתי.

הפדרציה רואה את כדור הארץ כמקום אותו הם יכולים להדריך בפירוט ואת כל מה שקורה בתוכו. וכך, הכל מודרך ומתופעל בכדור הארץ בפירוט. לכן הסברנו פעמים רבות שלא יכולה להיות מלחמה אטומית מוחלטת, או משהו שיהרוס את הפלנטה, כי היא תסיים את החוויה התלת-ממדית לחלוטין. אבל מה שכן, אפשר לאפשר, הם סכסוכים או מלחמות מקומיות ברמת מלחמת העולם השנייה, ויכולות להיות גם אג'נדות השמדה נגד אוכלוסיות ספציפיות או נגד כלל האוכלוסייה של כדור הארץ.

לכן אנחנו אומרים שהפדרציה שולטת בסופו של דבר בכל מה שקורה על פני כדור הארץ. לא מעמדה רעה. אלא כדי לשמר את מצב כדור הארץ, במבט של הבנה אתית השונה מזו של בני האדם המתגלמים שם.

העובדה שהפדרציה ( ובפי הפדרציה אני מתכוון כמעט לכל מי שלא על כדור הארץ), מתעלמת מהסבל הקיים, על ידי מערכת שונה של דרכים מוסריות ואתיות. ומתייחסת לבעיות ולסבל של בני האדם בקלילות, כבעיות זמניות, שנגרמות מעצמן. גורם גם לשורה ארוכה של תופעות לוואי שכולן נוצרו מהתעלמות ומהעובדה שבני אדם על פני כדור הארץ, סובלים ואינם מסכימים עם אופן הטיפול בהם.

כפי שאמרתי קודם, הפדרציה אינה רואה את האנשים על פני כדור הארץ אלא כשחקנים במשחקי וידאו. זוהי סוג המנטליות שיש לפדרציה ביחס לבני האדם. אם זה משחק אמיתי או לא אמיתי, החוויה כאן אמיתית. והנשמות חוות את זה כאמיתי. בפדרציה מבינים כל זאת אבל ברמה המנטלית, לא ברמת אמפתיה אמיתית. זו הסיבה שאמרתי שהגזעים הלא רגשיים הם הכי פחות מתאימים להבין מה קורה, על כדור הארץ.

רצונות קולקטיביים, השדה והפדרציה:

אם מסתכלים רק על הקולקטיב האנושי: הבעיה היא המנטליות הכללית של האנשים. זאת אומרת שהם לא יודעים איך לחשוב בעצמם. רבים יאמרו כי אין להם התקדמות רוחנית, או ידע, וכי רובם נמצאים במנטליות של לעקוב אחרי מישהו אחר, ולא לקבל החלטות ולקיחת אחריות על עצמם בשום צורה. והמעטים שהם כן עוקבים אחריהם נכנסים לבולמוס נרקיסיסטי שיוצר עוד בעיות ועוד כאוס.

מנגנון זה יוצר חוסר מודעות קולקטיבי אנושי. והוא מורכב מרעיונות של תפיסה, ערכיות, מוסריות, רוחניות, מדע, אתיקה, דת ורעיונות נפוצים שההמונים מאמצים ומסכימים כאמת וכמציאות. וכפי שאמרנו בעבר פעמים רבות בנושאים אחרים, דבר זה יכתיב את המציאות. זוהי עצם ההגדרה של המטריקס. לזכור שהאנשים הקולקטיביים והאינדיבידואליים נושאים במוחם את המטריקס ולכן, הם המטריקס עצמו.

אז ברור שמאותה מסה שיצרה את הלא מודע הקולקטיבי, מהמקום שבו "נשלחים" הרצונות והצרכים, והמשאלות אל "השדה" כפי שהוא מכונה, כאשר מתייחסים לחוק המראות או החוק המשיכה. ועל ידי כך לגרום לכולם לסבול בעצם אותו גורל כאילו כולם הסכימו על מה שרוצים.

מכיוון שהצורך של האחד, מפוזר ומושפע מאוד מחוסר ההכרה הקולקטיבי הגדול יותר. הוא חסר מיקוד, ולכן חסר תוצאות רוב הזמן.

חוק המשיכה קורא את הלא-מודע הקולקטיבי האנושי, ומספק את כל מה שהוא, בהתאמה לתדרים ולרצונותיו.

ובשמירה על חוק החלל, הרצון החופשי וחוק ההוראה הבראשיתית, הפדרציה תספק או תכיר בתשוקה ההמונית הקולקטיבית הזו כדבר שיש לכבד, ולא כרצונותיהם של מעטים שרוצים דברים אחרים. אז כפי שנראה מנקודת מבט זו, המעטים הללו אינם תואמים את השאר ולכן, חסרי כוח קולקטיבי בכדי לדרוש את מה שהם צרכים. אני יודעת שחוק המראות עובד עבור כל אחד באופן אינדיבידואלי, אבל אני עדיין רואה גבולות רבים למה שניתן להשיג בפועל, כי אנשים שרצונותיהם מנוגדים לרצון הקולקטיב עדיין שקועים בשדה הקולקטיבי הזה.

בעצם כפי שנראה מנקודת המבט של החוק שנשמר על ידי הפדרציה, זה מה שהם (אנשי כדור הארץ) רוצים כקולקטיב. לעת עתה, עד כמה שאני יכולה להסביר את הסיבה, מלבד המשפט החוזר: "למען ההתנסות", ואת הנקודה העיקרית כאן והיא: שהפדרציה לא לוקחת בחשבון את הצרכים של המעטים, אלא רק את הצרכים של הרבים, ואת הצרכים של האנשים שנמצאים כבר ב-5Dויודעים מה הם בוחרים לחיות עכשיו, בעוזבם את הגוף. הם (ההמונים שחיים על כדור הארץ) כן יודעים מה הם בחרו: את היציאה המונית מכדור הארץ. הם מחזיקים בהסכם לעזוב בהמוניהם.

שחקני ה-5D רצו לחוות את כל מה שכדור הארץ 3D מביא, ואת זה יש לכבד. אז הם מכבדים את מה שהשחקנים האלה יוצרים לעצמם כשהם כאן, כי אחד מכללי המשחק עבורם הוא לבטא כל דבר בתלת ממד, לכן יש לכבד זאת ואפילו לתמוך בזה. בגבולות מסוימים, למשל מלחמה גרעינית לא תהיה אף פעם. אבל מלחמות פחותות יהיו. ויהיה כמעט כל דבר, לא משנה כמה נורא, כל עוד זה לא הורס את הפלנטה או את המטריקס לפי צרכיו של הקולקטיב. ואחרי שהם מתים, הם הולכים לשחק במקום אחר.

האם אין שחקני 5D שחוזרים ואומרים ביחד: לא עוד!? לאורך כל הדורות היו צריכים להיות מיליוני ET's שעברו במקום הזה. והם עדיין תומכים במשחק הזה ומאפשרים את כל הסבל הזה? האם הדעה שלהם לא השתנתה על ידי שחיו כאן? האם אנחנו לא הולכים לשנות את הרעיון לגבי המשחק הזה ברמה הקולקטיבית של 5D ברגע שנעלה לשם? או אולי בעודנו כאן, תודעות 5D בתוך מטריקס 3D? את ואחרים עושים זאת מבפנים, ורבים עושים זאת מבחוץ, אבל לא מספיק! וכל הזמן אומרים שהשינויים וההשפעה חייבים לבוא מתוך אנשי כדור הארץ.

הפדרציה לא קוראת את הרצונות של הקולקטיב האנושי. מה שקורה הוא הפעולה הפשוטה של ​​חוק המשיכה שנותן לאנשים על פני כדור הארץ את מה שהם רוצים, בעיקר באופן קולקטיבי. קולקטיבית, מכיוון שהרצונות של הפרטים כמעט תמיד יושפעו מאוד מהקולקטיב בכל מקרה! וכך, השדה קורא כביכול את הרצונות של הלא-מודע הקולקטיבי.

וכפי שאמרתי קודם, הבעיה עם חוק המראות או חוק המשיכה היא שאם אתה תחת מרק של שליליות אתה רק תביא לעצמך עוד מאותו הדבר. אתה לא יכול לחשוב רק על משאלת הלב שלך חיים נחמדים, כשהלא מודע האנושי בבלבול ובבלגן. וזה בלגן מכיוון שאתה מוקף בשדה אנושי של חוסר מודעות. אז בני האדם יקבלו רק יותר מאותו הדבר ויחזקו האחד את השני להאמין בכל מה שלא טוב עבורם. ומשם, זה המקום שבו אני אומרת שכקולקטיב הם מתחילים להגשים את כל אותם טולפאים ואגרגורים Tulpas and Egregors(*הסבר קצר בסוף הפרק).

ואלה משתקפים לא רק כישויות שליליות "אמיתיות" "אובייקטיביות", אלא גם כסיוטים המתרחשים על פני כדור הארץ, עקב התאמת תדרים פשוטה, הם הופכים להיות תואמים למצבים האלה. והיצירות הללו מופצות לא רק מתוך הלא-מודע הקולקטיבי, אלא כהשתקפויות של המאפיינים הגרועים ביותר שלהן כמין (species) או כתרבות. פוליטיקאים מעוותים, Cabal, אילומינטי, עובדי שטן, פושעים, ועוד.

הסיבות ברמת הפדרציה הנמוכה יותר לעמוד מאחור ולא להתנגד לאג'נדות ה"רפואיות" הנוכחיות, הם כיוון שהם מרגישים שיש יותר מדי אנשים על פני כדור הארץ אשר ממצים את המשאבים, אז עדיף להסיר אותם באמצעות זריקות מאשר לתת להם למות עם שאר כדור הארץ שייהרס לחלוטין. ככה הם חושבים. העניין הוא שאין יותר מדי אנשים!

ואני די משוכנעת שזה מגיע מרמה נמוכה יותר של הבלגן הזה, מרמת ה-Cabal והאילומינטי. שכן הם רוצים להפחית האוכלוסייה, אבל גם כי הם ניזונים מסבל כידוע, אז זה הכל טקס אחד גדול, כולנו יודעים את זה.

אבל זה לא פוטר את הפדרציה. כפי שאמרתי בעבר, הם הופכים למתירנים מבחינה פלילית בשם חוקי אי-ההתערבות שלהם. כי הם יכולים לתקן את הבלגן על כדור הארץ אם הם רוצים, ללא ספק!

זה צריך להיות מתוזמר מלמעלה. ה-Cabal לא יעשו שום דבר בלי שהפדרציה למעלה תזיז אותם.

אז זה מצב שבו ההוצאה לפועל היא ממקור אנושי מכל אותם המיליארדרים, הבונים החופשיים (free masons), הישועים ( Jesuits) וכל אלה. אבל הם תמיד מצייתים לאלה שלמעלה.

בני האדם, "נעליים שבורות"(“broken shoes”) , הם תדר. ולפי חוק המשיכה, כשהם מתואמים לדברים המתבטאים כקבל Cabal, פושעים מיליארדרים ללא אמפתיה וכו'. לפי התאמת התדר הם ישקפו את הרעיונות הגרועים ביותר של הקולקטיב האנושי. ואלה מלמעלה, מכיוון שיש להם קשר ישיר ללא תקשור BS (direct, no channeling BS) עם הפדרציה, הם יפעלו לא רק בדרך נרקיסיסטית, אלא גם יצייתו לחוקי וחוקת הפדרציה. וכאן הבעיה החזקה במיוחד, הרמות הגבוהות ביותר של הקבל Cabal עובדים עם הפדרציה בצורה אינטרסנטית, והפדרציה מצייתת להם מכיוון שזהו חלק ממבנה השליטה של ​​הפדרציה על כדור הארץ.

והפדרציה אכן מתבוננת בקולקטיב האנושי אבל דרך עיניהם של אלה שמדברים איתם (The Cabal), מכיוון שאין להם גישה ישירה לכל הרצונות של הקולקטיב האנושי. הפדרציה ​​מקבלת את המידע רק ממנהיגי כדור הארץ.

הקבלCabal שולט באנשי כדור הארץ בדרכים מניפולטיביות, ולכן רבים אומרים שזו לא אשמתם של האנשים כי הם מרומים. אבל במציאות אלו השולטים באנשים הם תוצאה של הכאוס עצמו ושל הלא-מודע הקולקטיבי האנושי בתוכו. אז הם עוברים מניפולציות על ידי מנהיגיהם, מכיוון שזה מה שהם יוצרים כקולקטיב. כפי שנאמר: האוכלוסייה תשתקף במנהיגים שלה, ויהיו לה המנהיגים המדויקים שהיא יוצרת.

לדוגמה: הקבל אומר לפדרציה שיש יותר מדי אנשים. ושיש להם תוכנית 'אתית' לגבי זה. ואז הפדרציה אומרת: "אתה חייב לספר להם" (לאנשים על כדור הארץ), והקבל מספר לאנשים באמצעות סרטים, ספרים וכולי, למרות שהאנשים לא מבינים את זה כמשהו שקשור אליהם, אלא כסרט בדיוני. והמסקנה של הפדרציה היא: שהאנשים רוצים את זה, כי הם לא מתנגדים.

מדוע אין את הכללים של איך לספר לאנשים? למה הכל מעורפל? מי בשכל הישר יחשוב שמשהו שסופר בסרט הוא בעצם דבר שמספרים לו? הרי האנשים על כדור הארץ יתנגדו בכל תוקף לתוכניות הקבל, לו ידעו זאת.

הכללים האלה מעוותים על ידי הקבל ואלה שמעליו. כי הסתרת האמת כמדע בדיוני לא ברורה. זהו שקר ומניפולציה.

בפדרציה הם רואים את המניפולציה הזו כתוצאה של מה שאנשי כדור הארץ יוצרים. וכך גם עצם קיומו של הקבל (שאנשי כדור הארץ יצרו את הקבל Cabal על ידי התפיסה, היצירה והאמונות המגבילות שבהם הם חיים ומאמינים).

איך האנושות תוכל להתקדם אם היא מכוונת להרס עצמי כאיפוס פלנטרי, בכל פעם שיש צמיחה באתיקה, במוסר וברוחניות? יש לי הרגשה שהפדרציה בעצם רוצה להנציח את המציאות המלאכותית הזו עד שמישהו מלמעלה יחליט להפסיק את כל הברבריות הזו.

האנושות ככזו תתקדם רק באופן שהשולטים יכתיבו, והשולטים הללו הם רבים, וברמות שונות, אבל בסופו של דבר השולטים העיקריים הם חברי הפדרציה.

לא יכולה להיות התקדמות של הציוויליזציה הבסיסית או של הציבור הרחב על פני כדור הארץ. וחלק מהסיבה שבגללה נעשה איפוס היא כדי לשמור על הפרמטרים של החוויה האנושית וכיצד היא צריכה להיות כפי שתוכנן קודם לכן מחוץ לכדור הארץ.

הפרמטרים הללו של איזו חוויה צריכה להיות על כדור הארץ, מגיעים מלמעלה מחוץ לכדור הארץ עצמו ונשלטים על ידי אותם אנשים שחלקם התגלמו או יתגלמו על פני כדור הארץ.

אז כן, למרות שעם השינויים המגיעים מאותם נשמות/אנשים/שחקנים, הפדרציה בעצם תשמור על כדור הארץ בתוך המציאות המלאכותית הזו, ובשליטה מלאכותית.

מתוך החיים על פני כדור הארץ זה נתפס כברבריות, אבל מבחוץ הם רק הפרמטרים של עצם המציאות והצפיפות.

הפדרציה יכולה להיתפס כישות שולטת רעה, מנקודת המבט של מישהו שחי על פני כדור הארץ, המתבסס על הערכים והמסגרות האתיות שלו.

עם זאת, המציאות המורחבת ביותר, כפי שניסיתי לתאר לעיל, היא הרבה יותר מסובכת מאחר שהפדרציה היא ישות רבת פנים ובעלת רמות רבות, אשר בשל מגוון הרעיונות, המסגרות האתיות ורמות ההבנה שלה, לא ניתן לסווגה כמרושעת או כחיובית, שכן נפילה לסוגים כאלה של הגדרות נשארת בתוך מסגרת הבנה פשטנית של נקודות מבט ודעות.

הפדרציה היא פשוט היא. אי אפשר להבין אותה עם רעיונות פשטניים מוכנים מראש ועם מסגרת הבנה אנושית גרידא. הפדרציה לא טובה, היא לא רעה, היא רק גוף מורכב.

מנקודת המבט של הפדרציה, וכפי שכבר הוסבר, בני האדם אינם "מין" (“species”). הם כחליפה ביולוגית bio-suit המאפשרת לגזעים או מינים רבים להתקיים על פני כדור הארץ עם חוויה משותפת שנקראת להיות אנושי.

הפדרציה ככזו אינה רואה את האנושות כמין או כגזע. זוהי חליפה ביולוגית הנגישה בדרכים או בשיטות שונות, המבוססת על הגזעים הנקראים הקבוצה הליריאנית (Lyrian group). הסיבה לכך היא שהגוף הליריאני נתפס כאחד העיצובים הטובים ביותר, הפרקטים והחזקים ביותר, לשרוד בסביבה הביולוגית של כדור הארץ.

לכן, הפדרציה לא תאפשר לאנושות להפוך בין-כוכבית כי היא כבר כזו. והיציאה שלהם אל הקוסמוס כבני אדם תהרוס את עצם המטרה של האנושות.

בין-כוכבי: ציוויליזציה המסוגלת לנוע ממקום מוצאה לכל נקודה אחרת מחוץ למערכת השמש שלה, ציוויליזציה כזו שיש לה מספיק טכנולוגיה לנווט בין הכוכבים וכל מה שנלווה לזה, כזו שמכירה תרבויות מרובות של כוכבים אחרים ויש לה הסדרים או הסכמים עם אותן תרבויות אחרות.

אנחנו רואים בפדרציה מוסד שהפך כל כך גדול שהוא כבר לא יכול לשמור על מערכת הוליסטית ולכן הוא הופך לבעיה רב-שכבתית מורכבת מאוד.

אנו מחשיבים את הפדרציה לשליטה האולטימטיבית של כדור הארץ ולמי שאחראי על הקבל השולט בכדור הארץ. הם אינם ידידותיים לאוכלוסיית כדור הארץ (מנקודת מבטם של אנשי כדור הארץ). עם זאת, בתוך הפדרציה הגדולה מאוד קיימים ארגונים, פלגים, גזעים וכדומה, שהם ידידותיים לבני האדם.

אז אני לא פוסלת את כל הפדרציה, אבל בגדול, ואם לשפוט לפי מה שהיא עושה עכשיו, תוצאות מעשיות לכדור הארץ, הם לא עושים שום דבר לטובת האוכלוסייה האנושית. באופן רשמי אנחנו (Taygetans) גם בפדרציה, אבל אנחנו לא מסכימים עם הגישה הכפולה שלהם. אנחנו עובדים עכשיו לבד, הכי טוב שאנחנו יכולים, ואנו מוגבלים על ידי הפדרציה כפי שהם עושים עם כל הגזעים המעורבים בכדור הארץ.

אם מדברים על צבא, לפדרציה בכללותה יש צבא כבד. אין שום הוכחה לכך שהפדרציה עוזרת לבני האדם, או עומדת "לשחרר" את כדור הארץ מ"עושי הרשע". רק הבטחות ריקות!

הפדרציה מעולם לא התערבה בצורה או באופן שאנשים היו רוצים שהיא תתערב, איפה הייתה הפדרציה בתקופת העידנים האפלים? איפה הייתה בזמן הזוועות של מלחמת העולם הראשונה? ואיפה הייתה במהלך ההשמדה (רצח העם) שלאחר מכן של מה שנקרא "השפעת הספרדית" 1918-1919-1920 שבו מיליונים מתו עקב (החיסונים) שניתנו כדי לרפא את מה שהיה פשוט שפעת?! זאת לפני 100 שנה בדיוק. ועד היום ראו שטויות הקוביד! כלומר זה אפילו לא מקורי, הם עשו את זה בדיוק לפני 100 שנה! זוהי רק הרצה חוזרת. חזרה בקנה מידה גדול יותר! איפה הייתה הפדרציה אז? איפה הייתה הפדרציה במהלך אינספור זוועות לאורך כל ההיסטוריה? לפחות יש לנו את הביצים לקרואבשם למה שבאמת קורה!

הפדרציה מעולם לא התערבה בדרך או בצורה שאנשים רוצים וצריכים, מה גורם לכם לחשוב שהפעם זה שונה? הדבר היחיד ששונה הפעם הוא שיש מה שנקרא "שגרירי הפדרציה" שמונו על ידי הפדרציה, אשר אומרים לאנשים שהפדרציה "תתערב". אבל היזהרו, זו רק הונאה. ואז התקשורת- אמצעי תקשורת אלטרנטיביים הנשלטים על ידי ה- Cabalוסוכנויות ביון המשתמשות במידע הזה כדי לשלוט ולתמרן את האנשים לרמה אחרת.

תסתכלי על הפדרציה באופן אובייקטיבי. איפה בדיוק אנחנו יכולים לראות את כל מה שהם עושים למען בני אדם? איפה העזרה? אנחנו בעיצומו של הרס המוני (רצח עם), ואיפה הם לעזאזל!? מחר הם יבואו, הם אומרים. מחר זה מאוחר מדי. זה מאוחר מדי היום.

הגשנו להם תוכנית איך לעזור, והתשובה שלהם הייתה לא. ועכשיו אנחנו אפילו לא יכולים להגיד שום דבר נגדם? זה לא נשמע באופן חשוד כמו איסור מדיה ויוטיוב?! הם לא ישתקו אותי! אני יודעת את האמת ואני אגיד אותה!

ובניגוד למה שהם אומרים, אני אומר לכם בהוכחה, שהפדרציה לא עושה כלום כדי לעזור לכם. כשאני אראה את העזרה, כשאני אראה אותם פותרים בעיות כמו שאומרים כל האנשים הניו-אייג'ים אז אני אוכל את המילים שלי, אבל עכשיו הם צריכים לאכול את שלנו! ואני דיברתי!

כפי שאמרנו קודם, לא אכפת להם מהאנשים, אלא רק על האינטרסים של הנשמות מ"פרספקטיבה גבוהה יותר". נשמות הרוצות לחוות את כל הסבל הזה על פני כדור הארץ "בשביל התנסות", הם אומרים.

איך הם עוזרים לנשמות עוזבות? כשהם מתים והם זרעי כוכבים, הם מופנים חזרה למחזורי ההתגלמות של מקומות מוצאם (לטענת הפדרציה, כמובן, מכיוון שאף נשמה לא שייכת לשום מקום מסוים, זו רק עוד אמונת מערכת).

אז לבני האדם על כדור הארץ אין זכויות. ולדעתי, הם טועים שם בפדרציה, כי הם צופים בדברים רק מנקודת המבט של הצפיפות הגבוהה יותר, ופוסלים את נקודת המבט של מישהו על כדור הארץ.

והם גם עושים זאת מכיוון שהם רוצים לשמור על מגרש המשחקים שלהם במטריקס. איפה עוד ישחקו את כל המשחקים החולניים האלה?! לפדרציה אין תירוץ. הם יכולים לפתור את הבעיה עכשיו. מיד.

אז הם מאפסים את החברה, אבל לא בדרך שהם אומרים לאנשים בקהילת הניו אייג'. הפדרציה יכולה לפתור את הבעיות על כדור הארץ תוך זמן קצר מאוד ולגרום לזה להיראות כך שבני האדם יקבלו את הקרדיט, וכך צריך להיות. אבל הם לא עושים את זה. בגלל סיבות מטאפיזיות? בֶּאֱמֶת?

מה יהיו הסיבות המטפיזיות לחוות את הנשמה שלך מנותקת מהמקור ומתה, באמצעות (חיסונים)? מה מרוויחה מזה הנשמה באמת, מנקודת המבט ה"גבוהה" שלהם? היא תיקטע בצורה חמורה ותיפגע. זו הנקודה שלי. זה מותיר את האנשים חסרי נשמה!

מה שהם עושים עכשיו הוא הסרת מה שהם חושבים שהם עודפי אנשים מכדור הארץ בדרך ה"רכה" ביותר שהם יכולים לחשוב עליה. הפיכתו לכוכב תודעה טרנס-הומניסטי סופר-הומניסטי דמוי בורג Borg להשתיל מכונות באנשים מתוך כוונה לשלוט או להטמיע אותם, וכל זה "בשביל החוויה", הם אומרים. זה אומר רצח המוני.

הפדרציה היא ענקית. חלק מחברי הפדרציה מתזמרים את כל זה, אחרים מאפשרים, אחרים עוברים מניפולציות או אפילו נסחטים כדי לציית להם (כמו הטייגטנים).

איך מייטר Maitre משתלב? המייטר הם התממשותם של כל הדברים וכל מחשבות הפחד של הקולקטיב הגדול יותר כולל גזעים רבים של כוכבים. עם זאת, נראה שכולם נוצרים מכדור הארץ. אבל היות אגרגור (*) לא אומר שהם לא אמיתיים. אגרגור אומר רק איך הוא נוצר.

למה שקורה על פני כדור הארץ יש את החתימה של מייטר, בגלל שהם אפקט של רוע, ורוע הוא פחד והיכן נמצא מפעל הפחד הגדול ביותר בגלקסיה? בכדור הארץ!

דוגמה חזקה אחת היא מלחמת העולם השנייה, שבה טייסי קרב משני הצדדים נלחמו מדי יום על שמי העולם, איבדו את חייהם בהגנה על הצד שלהם, על המשפחה והחברים, נלחמו במטוסי אויב שנלחמו גם הם למען חברים ובני משפחה. אז הלחימה הייתה אמיתית, וזה היה נורא.

אבל מלמעלה האילומינטי שלט בשני הצדדים של המלחמה כמשחק חולה. ומעל עוד יותר, הפדרציה הייתה מרוצה מעניין שני הצדדים, ומאפשרת את כל זה, מכיוון שזה רק משחק.

אני לא מכחישה שזה משחק, מה שאני והטייגטנים ואורמה מתרעמים עליו, הוא זה שזה משחק חולה כי בזמן שאתה בתוכו הסבל הוא אמיתי.

כולם עובדים קשה כדי לגרום לרטט של כדור הארץ לעלות. וכשהיא מלאה בזרעי כוכבים שעושים את עבודתם, הם זורקים מפתח ברגים, עם "איום בריאות" של מגיפת שווא. וכך הכל מתפורר שוב!

כי אין ספק ש"איום הבריאות" הנוכחי היה מתוזמר מרמת השליטה הגבוהה ביותר של כדור הארץ. הקבל מגיב רק לאדונים שלהם. ואלה הפדרציה.

מעולם לא אמרנו שהפדרציה כולה רקובה. כמה פעמים הצהרנו שהאנדרומדנים והארקטוריאנים וכל אלה שאיתם מדברת אלנם בוויירה מודאגים מאוד מהמצב על פני כדור הארץ ומאחלים שיוכלו לעזור יותר! הם מודאגים ומה שאני אומרת, מה שאנחנו אומרים, הוא לא נגדם. זה נגד כל המערכת, הפדרציה הגדולה יותר. ואיך שזה מנוהל!

אני יודעת שאנשי כדור הארץ אשמים במה שקורה להם! אני יודעת שהפדרציה אומרת שאם הם יפתרו את הבעיות לאנשים הם לא ילמדו כל לקח מהניסיון. אלו התירוצים העיקריים שלהם! וכן, זו אשמת האוכלוסייה האנושית כן, זה הבלגן שלהם. אבל אלה בפדרציה לא יכולים לראות מעבר לזה!

אין שום דבר רע בלתת יד! אתה לא צריך לסבול כדי ללמוד. מכיוון שאתה לא צריך לשרוף את היד שלך כדי לדעת שאתה לא אוהב את זה! הם הולכים נגדנו עכשיו כי אנחנו יודעים את המשחק החולה שלהם. וזה לא רק הטייגטנים שמזיזים את כל זה, הם רק גזע אחד מבין רבים שמתעוררים להבנה שגם הם חיים במטריקס, רק בכלוב גדול יותר!

הפדרציה תמיד משתמשת בתחבולות! הם לעולם לא יצעדו קדימה כדי להעביר הודעה ישירה למישהו, רק באמצעות נציגים. הם אלה שרוצים שנשתוק כי איך אנחנו מעזים לדבר! כל מה שהם עושים זה להתחבא בנוחות מאחורי חוקי המשחק הפסיכופתיים שלהם. גם אם אצטרך לעשות זאת לבד אמשיך לעשות זאת! כי די כבר עם משחק הסבל הזה! דיברתי!

22 views0 comments
bottom of page