top of page
  • Yazhi Swaruu

הפדרציה הגלקטית- חלק 5

מציאות אי.טי מזויפת בחוגי עב"מולוגים


14 ביולי 2021


המציאות מבוססת על תפיסה, תפיסה מבוססת על הסכמות, הסכמות מבוססות על מידע, ומידע מבוסס על תדר.


המטריקס המורכב של תפיסה-מידע היוצר את הלא מודע הקולקטיבי של המין האנושי יכתיב כיצד תיראה המציאות עבור האנשים הכלולים בו, והם נכללים בו כי יש להם הסכמי תפיסה, המבוססים על תדר המחשבה שלהם.


האנושות ניזונה ממידע מדויק מהונדס ומבוקר במשך זמן רב מאוד, למעשה במשך של אלפי שנים, אבל העיקר של מה שמעסיק אותנו כאן הוא רק מהמאה ה-15 ועד היום, ואם נרצה להתקרב עוד יותר, המידע שיוצר את המציאות המטריקס הלא מודעת האנושית תהיה זו שנכפתה כאמת על האוכלוסייה האנושית מהמהפכה התעשייתית של המאה ה-19, בתקופה הדרוויניסטית (Darwinian times) ועד ימינו.


המטריקס נוצר על-ידי מערכת הכללים והחוקים של החומר והטבע, וכל מה שמכתיב את היווצרותם של הסכמות היוצרות תפיסת מציאות על פני כדור הארץ.


המטריקס של מידע הוא ספציפי לכדור הארץ. נכון שיש הרבה השפעה צולבת עם תרבויות לא-ארציות אחרות, כפי שאציין בהמשך, אבל בעצם, ההרכב המדויק של פיסות מידע הקשורות ביניהן היוצרות הסכמי תפיסה שבתורם יוצרות מציאות כפי שהיא נתפסת על פני כדור הארץ, היא ספציפית לכדור הארץ ולא נמצאת בשום מקום אחר.


נכון שלכל תרבות בכל כוכב תהיה תפיסת מטריצת הסכמים משלה היוצרת את ה"טעם" המסוים של המציאות, אבל במקרה של כדור הארץ היא ידועה לשמצה ושונה במיוחד, מכיוון שהיא כוכב לכת מבודד באופן מלאכותי משאר ה'קהילה הקוסמית', כך שראיית המציאות מכדור הארץ היא מאוד ייחודית וספציפית. אני אסביר כאן מדוע האופן שבו הדברים נתפסים על פני כדור הארץ אינו תואם מציאות גדולה יותר, כפי שקורה מחוץ לכדור הארץ.


מה אמיתי ומה לא אמיתי, מה אפשרי ומה בלתי אפשרי, כפי שמובן על פני כדור הארץ וכפי שהמדע, ההיסטוריה והטכנולוגיה הארציים מכתיבים כ''אמיתי" ולכן, ניזון כאמת, אינו תואם לאופן שבו המציאות והאמת נראית מאנשים שחיים מחוץ למטריצת המידע של כדור הארץ.


בני אדם יבינו סט אחד של אמיתות לגבי נושאים כלשהם, וזה לא יתאים לאמת של נקודת מבט מורחבת יותר של אנשים שחיים עם מערכת אחרת של כללי תפיסה והסכמות מחוץ לכדור הארץ.


כשאנשים, כ'נשמות', נוסעים בהתגלמותם מכוכב אחד למשנהו ואוספים חוויות בהתאם לתדר הקיום המחשבתי שלהם, הם ייבאו במודע או שלא במודע מגוון רחב של רעיונות שגם יוצרים תפיסה והסכמות.


רוב תושבי כדור-הארץ התגלמו בכדור-הארץ כל כך הרבה פעמים, עד שהם מנציחים בחוזקה את מערכת הסכמי התפיסה היוצרים את הלא-מודע הקולקטיבי של כדור הארץ הייחודי לכדור הארץ.


'נשמות' שלא התגלמו הרבה על כדור הארץ, רק פעמים ספורות, או רק פעם אחת, יהיו אלו שייבאו בעיקר רעיונות מתרבויות וכוכבי לכת אחרים מחוץ לכדור הארץ, אבל הם עדיין נמצאים במיעוט עצום.


אם כן, אנו מתרגמים את זה למושגים על חוצנים וכיצד פועלת הפדרציה.


על פני כדור הארץ, אנשים יגבשו את דעותיהם בעקבות אנשים שלדעתם יודעים יותר מהם. הם אינם מאומנים ליצור מערכות אמונה משלהם, כיוון שאומנו והותנו במשך דורות לעקוב אחר הרשויות.


האנשים המתעניינים בנושאי עב"מים וניו אייג', חוקרים ומחברים, צריכים לבסס את הידע שלהם על משהו, ואפילו אותם מעטים שחושבים בעצמם, חייבים לבסס את הידע שלהם על משהו, וכך כולנו. אבל בכדור הארץ, הם יטו לעקוב אחר מה שידוע להם, על נושא זה או על כל נושא אחר. במיוחד בנושא הזה כי יש כל כך מעט מידע אובייקטיבי זמין.


ואז מגיעה כאן בעיה נוספת ייחודית לכדור הארץ. העובדה היא שככל שהמידע על כדור הארץ נשלט בכבדות (על מנת להנציח את החוויות שנקבעו בהתגלמות שם), נדרש להנחות ולהסדיר את המידע במיוחד בנוגע לנושאים שיגרמו לאנשים להתחיל לחשוב בעצמם, נושאים שעלולים לגרום לאנשים לפקפק במציאות שלהם ובטבעה.


זה תקף במיוחד לנושאים הנוגעים לחוצנים ותרבויות מחוץ לכדור הארץ, מכיוון שמידע זה משובש במיוחד עבור הסטטוס קוו או עבור המידע כפי שהוא 'אמור להיות' על כדור הארץ. במילים אחרות זה ישבש את התפיסה עד כדי כך שבסופו של דבר ימוטט את כל מערכות האמונה על פני כדור הארץ, שבתורן יוצרות את הלא מודע הקולקטיבי שיוצר את תפיסת המציאות עצמה כפי שהיא נראית על פני כדור הארץ.


אז אני חייבת להדגיש שכל נושא העב"מים / החוצנים / הניו-אייג'/ הפדרציה, מנקודת מבטם של אלו השולטים באנשי כדור הארץ, חייב להיות מעצם מהותו, נושא הנשלט בכבדות.


אני אומרת בבוטות שמה שאנשים ניזונים כאמת על חוצנים ופדרציה גלקטית, הוא שליטה כבדה ששונתה באופן מלאכותי ונשלטת על-ידי ממשלות לפי נוחותם. והיא מציאות שקרית שאינה תואמת את מה שנמצא בחלל מחוץ לכדור הארץ.


כל המידע על כדור הארץ שיוצג לציבור המגיע ממקורות 'מאושרים' נשלט בכבדות ולכן הוא משתלב בנרטיב שאותם 'שולטים' באשר הם, צריכים להמשיך להריץ על כדור הארץ. זה כולל את ה-MSM, המיינסטרים מדיה, והמדיה האלטרנטיבית, מכיוון שהכוחות הקיימים, ה'שולטים', גם יוצרים אופוזיציה מבוקרת כדי להשיג עוד יותר שליטה על תפיסה רחבה יותר של האוכלוסייה כדי שהאנשים לא יפתחו למשהו אחר מחוץ לשליטתם.


הבעיה כאן מחמירה כאשר אפילו אנשים בתוך מה שנקרא 'מדיה אלטרנטיבית' משתתפים במרק הדיסאינפורמציה מכיוון, כפי שאמרתי למעלה, הם חייבים לבסס את המושגים ומערכות האמונה שלהם על משהו כבסיס. בסיס הנשלט בכבדות באופן מכוון.


למנגנון הבקרה מאחורי ה ,(mainstream media)MSM והמדיה האלטרנטיבית, יש פנים רבות והם משתמשים בכלים רבים כדי להשיג את מטרותיהם, בחלקם על-ידי השמצה ישירה והכפשה של כל מי שמעז להתנגד להם. ה-MSM יפריך וישמיץ את ה-MSAM (MainStream Alternative Media) ויצור תפיסה של דואליות ושל צורך לבחור באחד מהצדדים במוחם של האנשים. אבל אנשים אחרים יראו שגם ה-MSM וגם ה-MSAM נשלטים על ידי אותם אנשים עם נרטיב ואג'נדה, כך שהשולטים יוצרים רמה עמוקה יותר של מדיה אלטרנטיבית סמויה ועמוקה יותר המתנגדת למדיה האלטרנטיבית MSAM. זאת במטרה ספציפית לשלוט בכל רמות התודעה והתעוררות רוחנית של האוכלוסייה.


ואז יש את אלה שאינם נשלטים, או נשלטים רק על ידי מערכת התפיסה הבסיסית של חוקי המטריקס במציאות של כדור הארץ, אבל לא נשלטים באופן מכוון וישיר על ידי הממשלות. אלה מהווים בעיה לסטטוס קוו. הם מסתובבים ואומרים כל מיני טענות ורעיונות שערורייתיים המסוכנים לבעלי השלטון בכל הרמות, החל מפקידי ממשל מהמעמד הנמוך ועד לאילומינטי במעמד הגבוה ואפילו הפדרציה של כדור הארץ . אלה נתפסים כיוצרי הצרות 'העליונים' עבור המטריקס של כדור הארץ.


למערכת (The System), לקבאל (Cabal), לאילומינטי, או למי שלא יהיה, יש מערכות שונות להתמודד עם הבעיה הזו. הראשון והברור ביותר הוא להוציא פיזית את האנשים המטרידים, והם עושים זאת כשכל השאר נכשל. אבל מה שהם בעיקר עושים זה לשטוף את המידע שחולקים אותם 'עושי הצרות' במרק של מידע שסותר אותם, או פשוט לטבול את המידע שלהם בין כל כך הרבה נתונים שזה הופך כמעט בלתי אפשרי לכל אדם נורמלי להיות מסוגל לדעת מה חשוב ומה לא. הנושאים טובעים בעומס מידע, וכך לטשטש את עושי הצרות, שכן המידע שלהם כבר לא מגיע לציבור, כי הוא נתפס כפשוט עוד מאותו הדבר.


זה קורה גם בגלל שאנשים באופן כללי אוהבים סיפוק מידי, וילכו על כל שאר פיסות הנתונים הכלולים במרק האמור שהם צבעוניים ומרשימים יותר, ולכן נותנים להם זריקת דופמין של סיפוק מידי.

אם כן, התפיסה על פני כדור הארץ של טוב ורע, של חוצנים, של פדרציות בחלל, וכיצד פועל החלל והמציאות בכלל, בכדור הארץ וביקום, היא תפיסת שווא המבוססת על הסכמים עצמיים שאינם משקפים מציאות אובייקטיבית כמו זו הנראית מחוץ לכדור הארץ.


כל המושגים של איך חוצנים צריכים להיות, איך הם צריכים להיראות ואיך הם פועלים, לא משקפים את המציאות האמיתית.


מושגים כמו "פדרציה של אור" (“Federation of Light”) שבאה להציל את האנושות מעושי הרשע, רק מנציחים ומשקפים את המנטליות המדויקת שהקבאל (Cabal) רוצה שאנשים יהיו בה. זה מציג אג'נדה ערוכה של דת ופוליטיקה, ומותאם ל- mind ולציפיות של החברה של ימינו, כלומר אותם מבנים פוליטיים, מערכות אמונות ומדע מוגבל כפי שניתן לראות מכדור הארץ.


בעבר, הצד הרע נכפה על אנשים כבא משדים ורוחות, פולשים לאומות וחמולות יריבות. היום זה אותו הדבר רק תחליף את המילים שטן ורוחות רעות ב'פולשים חייזרים' ו'זוחלים'. אותו מבנה בדיוק.

אם תחקרו את טבעם של מפגשי חוצנים משנות ה-50 ועד היום תראו שהפרשנות של מפגשים כאלה משקפת את המנטליות המדויקת של אנשי כדור הארץ בהתאם לכל תקופה.


בשנות ה-50 וה-60, חוצנים נקראו 'אנשי חלל' או אנשי מאדים או בשמות דומים, והם הגיעו מכוכבי לכת בתוך אותה מערכת שמש, ממאדים, מנוגה ומצדק, כי הם שיקפו את המנטליות האנושית של אותה תקופה, ואת מסגרת ההתייחסות שה-MSM נתן להם באותה תקופה. אפילו צורתן של ספינות החלל, העב"מים, כפי שהתפרשו על ידי בני האדם בכל תקופה משקפת נטיות עיצוביות ברורות על פני כדור הארץ, והן ההשתקפויות של חוברות הקומיקס, של כלי החלל של נאס"א של היום, כמו קפסולות מרקורי וג'מיני (Gemini), ואחר כך אפולו, ואפילו ניתן לראות את עיצוב המכוניות של התקופה משתקפת בתיאורים של העב"מים ש"נתקלו" בהם אז.

היום, בימינו, יש הרבה יותר השפעה של אנשים שהגיעו מחוץ לכדור הארץ, בצורת התערבויות ישירות באינטרנט, במדיה, ובעיקר באמצעות starseeds, לכן יש דברים שמתחילים לשקף מציאות אובייקטיבית יותר כפי שהיא מחוץ לכדור הארץ.

אותו עיקרון תקף כאן כמו שהיה בעבר, לגבי האופן שבו אנשים מפרשים עב"מים, חוצנים ומפגשים עם חוצנים, משקף שוב את אופי הזמנים שבהם הם חיים. אין כאן יוצא מן הכלל. והתפיסה הבסיסית הזו שבה האנשים נעזרים כדי לפרש את מה שהם רואים ומבינים בעזרתה, נשלטת בכבדות על ידי הכוחות שנמצאים על כדור הארץ שמכתיבים את מה שהאנשים צריכים לדעת, וכיצד.


המושג של הרוע ככזה, הוא ייחודי לכדור הארץ. המושג הזה כולל את ה'רעים' לשעבר כמו: שדים ורוחות רעות, כולל אדונים ודיקטטורים חסרי רחמים "שיוצאים לפלוש למדינות שכנות". כל הדרך לזוחלים (Reptilians) שאוכלים בני אדם, במיוחד ילדים, מייטרה (Maitre), אפורים גבוהים Tall) Grays) מרושעים וכמות גדולה של רעיונות מורכבים ופרשנויות של חייזרים מרושעים.

מחוץ לכדור הארץ, מושגים אלה כמו זוחלים מרושעים ומייטרה, נתפסים כפרשנויות אנושיות מקומיות למציאות הרבה יותר מורכבת מחוץ לכדור הארץ.

למרות שהמציאות כפי שהיא מובנת על פני כדור הארץ בכללותה אינה משקפת את האופן שבו המציאות מובנת מחוץ לכדור הארץ, ישנו אזור משותף שבו שני העולמות, שתי הפרשנויות של המציאות חופפות. הסיבה לכך היא, כפי שאמרתי לעיל, שקיימת השפעה חוצת תרבות גדולה בין כדור הארץ לבין תרבויות אחרות בחלל, בעיקר בשל זריעה של מושגים ושל מידע המגיע מזרעי הכוכבים, walk-downs (* ראה הערות) ודרכים אחרות, כמו הסתננות באמצעות האינטרנט המבוצעת על ידי גזעי כוכבים רבים בימינו.


משם, באותו אזור משותף, מושגים כמו זוחלים מרושעים וגזעי-חלל מרושעים אכן חופפים. ביסודו של דבר, המושגים המדויקים האלה אפילו לא פותחו על פני כדור הארץ, אלא יובאו לכאן ואז הם עוותו למושגים תואמים לתפיסה בהתאם לכל תקופה.

אז גזעים כמו Alfratans - Centauri, שהעבר שלהם קשור במיוחד בכדור הארץ,

וחבריהם הטובים האנטרים (Antarians), יחזיקו במושגים כמו זוחלים מרושעים ו"פולשי חלל". וככל אדם או קבוצת אנשים או אפילו גזע, הם ממלאים תפקיד בהקשר האוניברסלי של המציאות הגדולה יותר. בני האדם ישחקו את התפקיד של יצורים חסרי הגנה במצב של קורבן, ורמה אחת מעל, האנטרים והאלפראטנים ישחקו את תפקיד המשחררים , או אפוטרופוסים.

אז למרות שהאלפראטנים והאנטרים, בין רבים אחרים, ממלאים את תפקיד המשחררים, הם גם עוקבים אחר סט אחר של מושגים והסכמים שמונעים מהם לפעול כפי שבני האדם מצפים מהם לפעול. זה אומר שהם לא ייכנסו לכדור הארץ כדי לנקות אותו מ"הקאבל הרשע", ולשחרר בני אדם ולקבל אותם בברכה ל"קהילה הגלקטית", כי זה מחוץ למסגרת האינטרסים והציפיות של הפדרציה ואינו תואם את הציפיות של האוכלוסייה האנושית.


אז חברי הפדרציה הנמוכה יפעלו על פי מערכת מסוימת של פרוטוקולים וכללים וכמעט לא יחרגו מהם. משמעות הדבר היא אכיפת החסימה של כדור הארץ, מניעת ספינות חלל להיכנס ולצאת מכדור הארץ כרצונם, אלא אם כן הן עוקבות אחר כללים נוקשים כמו לעשות את כל מה שהם יכולים מבחינה טכנולוגית כדי להימנע מלהיראות על ידי האוכלוסייה האנושית בכללותה.


ויהיו בכוננות רק אם הרעיון הספציפי שלהם של גזעי כוכבים רגרסיביים, יופיע מחוץ לחלל במטרה להשתלט על כדור הארץ, כי ללא הגנת הפדרציה זה יהיה טרף קל. אבל זו תפיסה מהממת של מה זה גזע מרושע. ואולי אפילו לא ייראה כרשע או כרגרסיבי בכלל, רק כמנוגד לאינטרסים למה שהפדרציה מתכוונת ומתכננת עבור כדור הארץ.


אז כדי להמשיך להחזיק את כדור הארץ תחת "מפרטים" מדויקים, הפדרציה בתור השולטים העליונים שלו, מעוניינת להשאיר אותו כפי שהוא, וסוכניה, אלפראטנים ואנטאריים, יפעלו על פי מערכת הכללים של הפדרציה שלא יתאימו לציפיות בני האדם.

בני האדם רוצים להשתחרר ממושגי הרוע שלהם, והפדרציה רוצה להשאיר את בני האדם כלואים שם וללא השפעה ישירה חיצונית עד שיוכלו לנהל את הבעיות שלהם ולמוסס את הרעיון של הרוע. ובכדור הארץ מושג הרוע הוא כל כך קיצוני וכל כך קשה עד כדי כך שהפדרציה בכללותה לא רוצה שהמושג הזה יצא מחוץ לכדור הארץ, ישריץ ויתבטא בכל רחבי הגלקסיה. אז הבעיה היא מנטלית, הקשורה ספציפית לכדור הארץ עם השפעה חיצונית כלשהי. זה מורכב.

חלק ממסגרת המציאות של האלפראטנים והאנטרים, כפי שהם מקבלים אותה, היא הרעיון שהפדרציה מכבדת רק את רצונם של אנשי 5D ולא את רצונם של אנשי כדור הארץ החיים ב- 3D.

הם מבינים את תפיסת הרוע של כדור הארץ והם חולקים אתו הרבה, אבל הם גם עוקבים אחר המושגים שלהם. כמו לדעת שהמושגים של כדור הארץ הם ספציפיים לכדור הארץ ואינם חלים מחוץ לכדור הארץ. אז למרות שייתכן שיש זוחלים מרושעים, למשל, עבור הפדרציה הנמוכה אלה לא מהווים בעיה, שכן הפרשנות של "זוחלים מרושעים" אינה זהה. הם רואים אותם כמוכלים בכדור הארץ כתוצאה הביטוי הקולקטיבי של האנשים שם. וחלק מה'משחק' של להיות אנושי.


הדרך שבה הם רואים שהם חייבים להגן על כדור הארץ היא מהשפעה רגרסיבית חיצונית (לפי הסטנדרטים שלהם), כך שאנשים ב-3D יכולים להמשיך את חייהם התלת-ממדיים הקטנים והעליזים מבלי לדאוג לפולשי חלל אמיתיים מהסוג שבני אדם לא מודעים אליו ובעלי אופי לא "מרושע" ככזה, אלא רק אופורטוניסטי, ולכן מנוגדים לאינטרסים של אנשי 5D.


כמו באנשים, גזעים או ישויות נושאות חלל שהם אופורטוניסטיים והיו רוצים להשתלט על כדור הארץ כפי שהוא נמצא במצב פגיע מאוד בתכנון, אם הוא היה עומד לבד. אבל זה לא קורה כיוון שהפדרציה דואגת למגרש המשחקים - כדור הארץ.

הפדרציה אמנם מגינה על כדור הארץ מפני פולשים חיצוניים, אבל זה לא עולה בקנה אחד עם האינטרסים ועם הציפיות של בני האדם. הרבה פחות עם הצרכים האמיתיים שלהם כשהם סובלים.


העדויות מכאן מראות שהכל הוא כפי שהיה תמיד וכך נועד להיות מלכתחילה. האינטרסים של הפדרציה אינם עולים בקנה אחד עם הציפיות והסיבות האנושיות. מנקודת המבט של התפיסה האנושית, הבעיה אכן נובעת מהפדרציה עצמה ומכוונותיה לגבי כדור הארץ.

21 views2 comments
bottom of page