top of page
  • Taygeta team

התעלות הפלנטה


August 2021


לכדור הארץ קיים ונשמר, הלא מודע הקולקטיבי שלו, שהוא כוח הביטוי היצירתי של תשומת-הלב מהמקור. כלומר, מה שהקולקטיב מסכים על מה אמיתי ומה לא אמיתי, מה אפשרי ומה אינו אפשרי, כל זה יוצר תדר. החשיבה מתמזגת עם זו של אחרים, מכיוון שכולם קשורים, ולכן כולם ביחד מחזקים את המציאות לפי אמונתם. זה יוצר מרק של תדרים שהוא מה שמשפיע או מגדיר, מקום או רמה או צפיפות קיומית. תדרים מנטליים אלה הם זרימת כוח משיכה (gravity) בתדר גבוה, או ריכוז של תשומת-לב מהמקור המקורי בצורה של תדרי כבידה גבוהים.

המשמעות היא שבדיוק כמו בכדור הארץ, ניתן לראות בכל כוכב-לכת או קבוצת תודעות היוצרות קולקטיב, כישות נוספת החושבת-ויוצרת (thinking-creating entity). אז לכדור הארץ יש את הלא מודע הקולקטיבי שלו, כמו גם למאדים, נוגה, צדק, סינדריאל, אלפרטה, אביון, טמר, ארה או פיטויה.

הזמן, ההתקדמות הזמנית, שהיא הנפשה/ animation, או אשליה בתנועה של אירועים והמהירות שבה הם מתפתחים, הם תוצר לוואי הקשור ישירות ובאופן פרופורציונלי ללא-מודע הקולקטיבי שיוצר אותו. מה שמסביר מדוע יש הבדלים בחלוקת הזמן בין כוכבי הלכת כולם. כי התודעה והתפיסה שונה בכל אחד מהם, שכן זמן ותודעה הם שני הצדדים של אותו המטבע. תפיסת הזמן לא יכולה להינתן ללא תודעה, והיות מודע תלוי בתפיסה זמנית. זמן אינו תוצר לוואי של התודעה אלא התודעה עצמה. לכן, שנה ושלוט בתודעתך, ואתה משנה ושולט בזמנך.

לא צריך מכונות זמן כדי לנסוע בזמן, לא צריך חלליות כדי לצאת ממקום א' כדי להגיע למקום ב'. אתה רק צריך לשלוט על התודעה שלך.

ברמת התודעה של כדור הארץ, שהיא סך כל החיים בתוכו ואלו שבחוץ, זוהי תוצאה של מרק נוסף של לא-מודע קולקטיבי בין כוכבי-לכת, שמשות וקבוצות כוכבים, שהם חלק של לא-מודע קולקטיבי אחר, שהיא הרמה הגלקטית. ובתמורה, לצביר הגלקסיות יהיה את הלא-מודע הקולקטיבי שלו וכך הלאה עד שהוא יהפוך למקור עצמו.

אז האם כדור הארץ הוא "עגול" (יותר כמו גיאודה geode) לא תלוי רק במה שהלא מודע הקולקטיבי האנושי כופה בתוכו, אלא בעיקר בלא המודע הקולקטיבי של רמות גלקטיות שכדור הארץ הוא חלק מהם.

לכל מקום ולכל מערכת יהיה התדר שלו שקשור וגם משתנה ומושפע מהסביבה. כדאי לזכור שתדר של מקום מסוים הוא לא משהו קבוע, כי זו תודעה או זרימה של תודעה שמשתנה על-ידי גירוי, ובכך ניתנת התקדמות שנתפסת כזמן.

במובן מסוים כדור הארץ משפיע על מערכת השמש עם התדר הנמוך שלו, אבל לכדור הארץ, כמו גם לכל ישות אחרת עם תודעה, אין תדר קבוע. כאמור, הוא משתנה עם הגירוי.

ניתן לראות את הגירוי של החלק הרגרסיבי של כדור הארץ כמינימום, מכיוון שהוא חלק זעיר מהגלקסיה. ניתן גם לראות שכפי שהלא מודע הקולקטיבי החיצוני, שבו כדור הארץ שקוע, הוא בתדר גבוהה יותר מאשר כדור הארץ עצמו, הוא יאלץ אותו לעלות באמצעות העיקרון של התדר הדומיננטי שנוטה להשוות את כל התדרים. וזה מסביר, מזווית אחרת, את ההתעלות הפלנטרית האפשרית.

מי שלא מפתח תודעה גבוהה מספיק, יישאר בשפל כפי שהסברתי קודם. התדרים הנמוכים המקבילים לרוע יינטו להרוס את עצמם, מכיוון שהתכונה העיקרית של הרגרסיבי היא להיות ללא סדר (entropic) ולכן מוביל להרס עצמי.

זה מסביר מדוע יצורים וישויות רגרסיביות תלויות בישויות יצירתיות עם נשמה ותודעה כדי "להאכיל" את כוח היצירה והביטוי שלהם מכיוון שהם אינם יכולים לקיים את עצמם לבדם.

כדור הארץ כבר התעלה. הבעיה היא שבני האדם לא רואים את זה דרך הלא-מודע הקולקטיבי שלהם. מכיוון שהם רואים הכל דרך עדשת השליליות שנכפתה עליהם על-ידי המטריקס התלת ממדי. כלומר, הם רואים רק את מה שהם יכולים לראות לפי רמת התדר והתפיסה שלהם התלויה ברמת תודעתם האישית והקולקטיבית. אז כדור הארץ הוא לא הבעיה, אלא בני האדם.

הסיבה לכך היא שיש אנשים החיים בתדרים נמוכים מתלת-ממד או דו-ממד וגרסאותיו.

מה שיתעלה (או לא) הם בני האדם או הקולקטיב האנושי, שיראה אז כאילו כדור הארץ עלה. בני האדם וכל היצורים בעלי התודעה אינם חיים בעולם, אלא הם העולם שבו הם "חיים". הכל נמצא במוחם.

שאלה: ומה לגבי ילד שנולד והוא עדיין לא מודע ?

- הכל לפי הסכמים לפני הלידה. הם מביאים עימם את המטריקס מלפני הלידה. מכיוון שזה מגיע מהחיים הקודמים שלהם. ולכן הם מייצרים את זה.

גלגל הסמסרה קיים רק כביטוי לציפיות של הפרט ושל הקולקטיב שלו. ציטוט של קרל יונג: "כל הבעיות של האנושות, אפילו אסונות טבע, מלחמות, מחלות וטרגדיות אינן תוצאה של כוחות חיצוניים אלא תוצאה של ההפרעה הנפשית שלה".

כל עוד הקולקטיב רוצה בכך, כדור הארץ ימשיך כפי שהוא. עם עניים ועשירים. והנשמות שנכנסות עושות זאת משום שהן תואמות את החוויה הזו. כלומר, זה מה שהן רוצות לחוות.

הנשמות החיות כאן, בתוך אותו קולקטיב, שדוחות את הרעיון לרצות לחוות את ההתנסויות הכואבות הללו, או שנכנסו להתגשם על פלנטת ארץ עם רעיונות "כוכביים" אחרים של שירות והשראה לאחרים, או שהתפתחו כאן בשינוי פנימי עד כדי כך שהם לא תואמים יותר לחיים בתוך אותו קולקטיב אנושי: הם אלה שיתעלו מעל התלת-ממד, והם אלה שיעזבו את פלנטת ארץ.


* * *

87 views1 comment
bottom of page