top of page
  • Swaruu X (Athena)

חגורות ואן-אלן (Van-Allen bands), תהודת שומאן (Shumann Resonance) וזיכרונותOctober 24, 2021


אלו הם נתוני הזמן החומק (time slip): בשנת 2009, 2.5 ימים על כדור הארץ היו יום 1 בטמר (Temmer) שבטייגטה. היום, באוקטובר 2021, יום רגיל עם משך נורמלי כפי שאתם תופסים אותו על כדור-הארץ, שווה ערך ליותר מ- 5 ימים על כדור-הארץ.

יש אנשים שאומרים שהנתונים אינם תואמים, בגלל שקודם אמרנו 2.5 ימים ועכשיו אנו אומרים יותר מ- 5 ימים, הם לא מבינים שבעיית הזמן החומק הולכת ומחמירה והפער הולך וגדל.

ישנם מקומות או כוכבי-לכת המקיפים חורים שחורים שבהם הזמן החומק הוא עשרות שנים על פני כדור-הארץ למשך יום אחד שם.

זמן הוא לא משהו כמו תופעה, הוא לא משהו מוחשי, על אחת כמה וכמה גל או חלקיק. מה שמייצר זמן היא התודעה והתודעה היא זמן.

כלומר, אינך יכול להיות אדם או יצור שיודע את עצמו בקיום, "אני חושב משמע אני קיים", מבלי ליצור תפיסה של חלוף הזמן, שהיא התקדמות המחשבות והתפיסות של האדם וכיצד הוא מעבד אותן.

הפער הזה "של הזמן", שהולך וגדל בין כדור הארץ לשאר כוכבי-הלכת נובע מתודעת הזמן של האנשים (המחשבות והתפיסות שלהם). הוא מתרחש בין כדור-הארץ לכוכבי-הלכת האחרים במערכות שמש אחרות, ההבדל הגדול בזמן הוא לא רק ביחס לזמן של טמר ו- Taygeta, אלא עם כל כוכבי-הלכת האחרים.

זה נעשה בולט יותר וחזק יותר בשנתיים האחרונות. כלומר, הפער גדל מאוד מאז 2020 והחמיר ב-2021. ב-2019 הפער עמד על 4.5 ל-1, ואנחנו כבר ביחס של יום אחד בטמר שווה ערך ל-4.7 עד 8 ימים בכדור-הארץ.

מבחינת רמת התודעה, כדור-הארץ הולך אחורה. מדובר בתודעה הקולקטיבית אשר בתורה יוצרת את הלא-מודע הקולקטיבי אשר בתורו מייצר את התפיסה הזמנית הממוצעת של כוכב-הלכת ארץ.

זו היא אינדיקציה ברורה שהאנושות לא מתקדמת. אינדיקציה זו טובה ומדויקת הרבה יותר מתדר שומאן, שבניסויים האחרונים שערכנו נוכחנו כי יש לו קשר מועט או כלל לא, לרמת התודעה הממוצעת על פני כדור-הארץ. במילים אחרות, כשתהודת שומאן עולה, זה לא אומר כלום.

פעם חשבו שזה ממחיש את מצבו של הקולקטיב, ורבים עדיין טוענים זאת. שכן במדיטציות קולקטיביות נוצר שיא מדיד. עם זאת, אנו מאמינים שהוא זמני וחוזר למצבו הרגיל לאחר המדיטציה כפי שאותם אנשים שהשתתפו במדיטציה חוזרים לאחר מכן למצבם הרגיל בחיים.

תהודת שומאן הוא תדר שעוטף את כדור-הארץ, הוא התדר של היונוספירה (Ionosphere), אין לו השפעה מלאה על תדר כדור-הארץ מכיוון שהוא נמצא מתחת ובתוך הטורואיד (toroid) האנרגטי החזק של חגורות ואן-אלן.

התדר של חגורות ואן-אלן הם אלו שקובעים את התדר הקיומי בכדור-הארץ ולא תדר היונוספרה. בתדר "קיומי" אנו מתכוונים למחזוריות ליחידת זמן של התנודות המולקולריות המרכיבות את החומר על פני כדור-הארץ. בהיותו חלק של יחידת הזמן, באשר הוא, הוא יחסי למתבונן ואינו קבוע אוניברסלי.

חגורות ואן-אלן הן תדר בסיס תלת-ממדי של כדור-הארץ. הן מייצרות את הבוץ הנפשי שנותנת אשליית ההפרדה עם כל השאר. התדר הזה הוא מאוד נמוך. לדוגמה, אם הוא מגיע לרמת תדר 50, והתודעה האנושית הממוצעת היא תדר 35 והמתעוררים הם תדר 45, הם עדיין מתחת ל- 50.

עם זאת, אם הם היו עובדים מעט קשה יותר, הם היו עולים למשל לתדר 55, ואז חגורות ואן-אלן לא ישנו (הסקאלה נעשתה רק כדוגמה).

אנשים שעדיין לא הגיעו לרמה מסוימת של מודעות, מתפלשים בבוץ התלת-ממדי המלאכותי, אבל אנשים החורגים מהנקודה או התדר המקסימלי של חגורות-ואן אלו, יכולים לברוח. הם כבר לא רואים דברים כפי שראו קודם ולעולם לא יוכלו לחזור לדרך שבה חשבו קודם, לדרך שבה פענחו את המציאות קודם לכן. אז למרות שחגורות ואן -לן מפריעות להם, יש להם את היכולת להתעלות מעליהן.

אם האנשים יסכימו לתפוס את הדברים באופן חיובי יותר, הם יגרמו לחשיבה הקולקטיבית האנושית הממוצעת להתעלות מעבר ל"50 נקודות" ולהימלט מהמציאות הזו. זה לא שבני האדם נמצאים ב-35 נקודות והעירנים נמצאים ב-45 נקודות כאשר חגורות ואן-אלן נמצאות ב-500, כמו דרגה בלתי מושגת.

הבוץ התלת-ממדי המלאכותי הזה הוא מאוד שטחי. כל מה שהאדם צריך לעשות כדי לראות את המציאות כפי שהיא, הוא להוציא את הראש מהמים הבוציים, אחרת יתבלבל וילך לאיבוד. חגורות ואן -אלן נמצאות שם ויחד עם זאת הן לא חשובות, מכיוון שהן לא הסיבה שהאנושות לא מתעוררת.

כשאין לאדם זיכרונות פעילים, זה אומר שהם לא תורגמו לגוף הפיזי שלו. הם כמו חלומות. האדם לא זוכר אותם כי הם חוויות ממציאויות אחרות, והם צריכים להיות מעובדים באופן אקטיבי על ידי המוח הפיזי כדי שיישארו כזיכרונות מודעים כשהם "חוזרים" לגוף הפיזי.

המוח הוא המתרגם. אם לא תעבד אותם בעולם הגשמי, הם ילכו לאיבוד. לשם כך נועד הגוף. בלי הגוף אתה נעלם, אתה אסטרלי. אתה צריך להכיל מערכת רעיונות, היוצרים זיכרונות במוח הפיזי, שבתורם יגדירו את האגו והעצמי של האדם.

אם אני ארד לכדור-הארץ, אני לא אשכח דבר, כי החוויות שלי כבר כלולות בגוף ובמוח הפיזיים. אם תצא מהתדר הדרוש, תאבד את האות (signal) כי לא "הורדת" את הסרטון. אני לא הייתי שוכחת את החיים בכוכב האם שלי, כי הם כבר ב"כונן הקשיח" המנטלי שלי. זה רק עניין של תדרים, זה הכל.

חגורות ואן-אלן קובעות את התדר הממוצע של כדור-הארץ, ובמקביל הן לא חשובות להתעוררות של האנשים. אם התדר של חגורות ואן-אלן הוא 50, ובהיותך על כדור-הארץ ומכדור-הארץ חיית כל חייך ברמה 35, לא תזכור שום דבר חדש, רק בעולם החלומות. ואם אתה מתעורר מבחינה רוחנית ואתה, נניח, בתדר 65, זאת אומרת 15 מעל תדר חגורות ואן-אלן. גם ככה אתה לא תזכור כי לא תרגמת את מה שמעבר לתלת-ממד ל"דיסק הקשיח" הנפשי שלך. לכן, אם אתה זוכר או לא זוכר, לא קובע את רמת התודעה שלך.

לכן, לא תקבל בהכרח בחזרה את הזיכרונות שלך כפי שהם, אבל תהיה במקום שבו זה יכול לקרות. הזיכרונות הם באתר (Ether) אבל אתה חייב להיות תואם תדר לכל אחד מהם. עם זאת, לא יהיה לך יותר את דיכוי הזיכרון ואת דיכוי הנפש ואת תכנות החסימה של הזיכרונות הללו.

אם התדר שתהיה בו, גבוהה בהרבה מתדר חגורות ואן-אלן, הסיכוי הוא שתזכור יותר. אבל, הגוף עצמו מיוצר ומתוכנת להכיל אותך בתוך התפיסה התלת-ממדית.

הניסויים האחרונים שנערכו על-ידי ה"טולקה" שקשורים לעליית כדור הארץ מתלת-ממד ל-4-ממד ול-5-ממד כפי שהאמינו בעבר, הם הבסיס עליו מסתמכים צוותי ספינות הפדרציה. אבל בטייגטה כבר הבנו שהם חסרי תועלת, מכיוון שהממדים (ה-Ds) לא באמת קיימים כך במציאות, כפי שהאנושות מאמינה.

ואצלינו בטייגטה, גם בלי תהליך ההתעלות לפי ה-"D" עדיין חשבו שתהיה התעלות, אבל אנחנו מבינים שזה לא יקרה, כי הפדרציה הגלקטית בעצמה רוצה לשמר את כדור-הארץ כפי שהוא, והיא מחזיקה ברעיונות רגרסיביים חזקים, כמו למשל, שכדור-הארץ לא יכול להתעלות עם כל כך הרבה תושבים, ולכן יש להיפטר מהרוב המכריע שלהם.


91 views0 comments

Comments


bottom of page